Gisteren organiseerde Jong N-VA een ludieke actie omtrent het pact van Marrakesh of formeel het ‘Global Compact for SafeOrderly and Regular Migration’. Zo vroegen de Vlaams-nationalisten aan christendemocratische en liberale kopstukken of ze een niet-bindend pact voor confederalisme wouden ondertekenen. “Mij hebben ze altijd gezegd dat je eerst moet lezen wat er staat”, reageerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voor de Jong N-VA-camera.

Het VN-migratiepact is een juridisch niet-bindend document. Het legt beginselen voor de omgang met vluchtelingen en migranten vast. De nadruk ligt daarbij op het faciliteren van “veilige, ordelijke legale migratie ten voordele van iedereen”. Een van de doelen? Wereldwijde migratiestromen beter laten verlopen en de “rechten van de betrokken versterken”. Normaal gezien zou het in december formeel worden aangenomen op een conferentie in Marrakesh, Marokko. De vraag is echter of het pact ‘niet-bindend’ blijft. Immers, zo stelde grondwetspecialist en V&W-Kamerlid Hendrik Vuye eerder in ‘Terzake’, rechters gebruiken dergelijke instrumenten om mensenrechtenverdragen te interpreteren.

Inhoudelijke problemen

De grootste regeringspartij, N-VA, heeft echter meer dan vraagtekens bij het VN-pact. Hangt het van staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken af, dan keert België zich tegen het pact van Marrakesh. “Deze tekst tekenen we niet”, klonk het eerder bij zijn woordvoerder. Ook viel er bij de N-VA te horen dat het ‘Marrakesh-akkoord’ niet zou stroken met het Belgische regeerakkoord.

Dat de andere regeringspartijen hier minder problemen in zien noopte Jong N-VA tot een ludieke actie. Zo vroegen ze aan verschillende liberale en christendemocratische politici om een niet-bindend pact over confederalisme te tekenen. “Verschillende regeringspartijen willen graag het migratiepact van Marrakesh ondertekenen. Dat daar inhoudelijke problemen mee zijn is volgens hen niet echt van belang want, zeggen ze; het is niet-bindend en het pleit voor samenwerking. Daarom hebben we dit opgesteld: een pleidooi voor samenwerking, een niet-bindend pact voor confederalisme”, licht Jong-N-VA-voorzitter Tomas Roggeman in het filmpje de actie toe.

Het pact van Jong N-VA – waarin men onder meer verwijst naar het “uitdoven van de geldtransfers van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië”, “de onverwijlde afschaffing van de taalfaciliteiten” en “de integrale splitsing van de sociale zekerheid” – kreeg evenwel niet de handtekening van bijvoorbeeld Herman De Croo en Maggie De Block. “Mij hebben ze altijd gezegd dat je eerst moet lezen wat er staat”, klonk het bij De Block.

Steun voor “opengrenzenbeleid”

Roggeman en Jong N-VA zien in het VN-pact een ondersteuning voor “een opengrenzenbeleid”. “Door [het] verdwijnen van [het] onderscheid tussen legale en illegale migratie, nieuwe hinderpalen voor [het] uitwijzingsbeleid etc”, reageert hij tegenover SCEPTR. Gevraagd of hij zich zou kunnen verzoenen met een interpretatieve verklaring stelt de Jong N-VA-voorzitter dat “niet tekenen […] het meest logische [is bij] een verdrag waarmee je het niet eens bent”.