Jef Van Damme, Brussels parlementslid voor de sp.a, wordt in december schepen in Sint-Jans-Molenbeek, zo brengt BRUZZ. Hij zal echter zijn mandaat in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wel nog volledig uitdoen. Op die manier blijft zijn uittredingsvergoeding intact.

Vandamme wil zijn mandaat in het parlement niet doorgeven, omdat het volgens de Brusselse socialist de moeite niet meer is. “Eind maart lopen de parlementaire werkzaamheden af”, zo vertelt Van Damme in het Brusselse e-magazine BRUZZ. “Maar ik ben uiteraard geen kandidaat meer om in het parlement te zitten na de gewestverkiezingen van 2019.”

Uittredingsvergoeding Van Damme intact

Van Dammes beslissing heeft ook als voordeel dat hiermee zijn uittredingsvergoeding niet in het gedrang komt. Sinds enkele jaren krijgen parlementairen die vrijwillig stoppen namelijk geen vertrekvergoeding. Maar wie gewoon zijn mandaat uitdoet, kan wel beroep doen op de omvangrijke som geld. Die vergoeding betreft – afhankelijk van hoelang men zetelde – namelijk 4 tot 24 maanden loon. De regeling kwam deze week opnieuw onder vuur te liggen toen bleek dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op het punt staat van 391.000 euro te ontvangen na zijn politiek afscheid. De minister kan immers genieten van de oude regeling die voor 2014 gold en maximaal 48 maanden loon toekende.

Opvallend, in juni poogde Van Damme nog een ‘decumul’-regeling te realiseren in Brussel. Het voorstel van Van Damme zou betekend hebben dat Brusselse politici niet langer tegelijk burgemeester of schepen in een gemeente én Brussels parlementair zouden kunnen zijn. Open Vld, N-VA en CD&V stemden toen tegen. Binnen sp.a zelf is wel al zo’n regeling gestemd.

Van Damme haalde in 2017 nationale belangstelling toen videobeelden naar bovendreven die toonden hoe de sp.a-parlementair een woede-uitbarsting kreeg in de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Brussels parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) de huid vol schold. “Zwijg, gij bruine rakker!”, klonk het toen.