De N-VA (en de regering) heeft dan toch geen officieel standpunt inzake het VN-akkoord rond migratie van Marrakesh. Dat laat de woordvoerder van Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) weten aan BELGA. De reactie komt er nadat de woordvoerder van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag nog liet weten aan de Mediahuis-kranten zoals Het Nieuwsblad en De Standaard dat men de “tekst niet [ging] tekenen”.

Er is nog niets veranderd sinds de afloop van het kernkabinet afgelopen vrijdag. Dat verzekert men bij minister Jambon duidelijk aan BELGA. Vorige week besliste men om te wachten met een beslissing rond het VN-pact en meer experts te raadplegen alvorens een finale beslissing te maken. “De analyse van en de discussie over het pact is bezig in de schoot van de regering. N-VA zal bij monde van Jan Jambon als vicepremier het standpunt toelichten. Dit is een gevoelig dossier dat moet besproken worden waar dat thuishoort, in de regering”, zo corrigeert Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck dus nu de eerdere communicatie vanwege Francken. “Ten opzichte van vorige vrijdag is er niets veranderd.”

Eerder vandaag leek het er even op dat de Belgische regering het VN-pact over migratie niet zou tekenen. Dat brachten de Mediahuis-kranten zoals Het Nieuwsblad. Interne druk vanwege de N-VA zou premier Charles Michel (MR) tot een bocht gedwongen hebben nadat de eerste minister in september tijdens een VN-bijeenkomst nog beloofde het pact te zullen tekenen. Maar na de nieuwe communicatie vanwege Jambon is er nu opnieuw onduidelijkheid over de Belgische positie.

Wat is het Marrakesh-akkoord dat Francken niet wil slikken?

Het VN-migratiepact is een juridisch niet-bindend document. Het legt beginselen voor de omgang met vluchtelingen en migranten vast. De nadruk ligt op het faciliteren van “veilige, ordelijke legale migratie ten voordele van iedereen”. Het wil de wereldwijde migratiestromen beter laten verlopen en de “rechten van de betrokken versterken”. Normaal gezien zou het in december formeel worden aangenomen op een conferentie in Marrakesh, Marokko.

Francken vroeg zich vrijdag echter nog in De Afspraak af in hoeverre het argument dat het akkoord niet bindend is wel steek houdt. Volgens hem is het immers goed mogelijk dat men op basis van zulke ‘soft law’ toch juridische uitspraken doet. “Het wordt dan toch bindend door bepaalde rechtspraak die je dan krijgt.” Bovendien zei hij: “Het is misschien geen direct engagement, maar wel een politiek en moreel engagement. Vroeg of laat kom je dat toch tegen.”

Ook de druk vanwege het rechtsnationalistische Vlaams Belang maakte van het VN-migratiepact een gevoelig politiek thema. Kamerlid Filip Dewinter (Vlaams Belang) maande donderdag in de Kamer de N-VA nog aan “om zich niet te laten knechten door internationale akkoorden”Dewinter verwees hierbij naar het nieuwste boek van Francken, waarin de staatssecretaris de vele Europese akkoorden aanklaagt die de soevereiniteit van lidstaten ondermijnen.