2.185 euro. Dat is de som geld die een gemiddelde Vlaming jaarlijks meer moet betalen aan uitgaven in gezondheidszorg. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) dat jaarlijks uitgaven- en inkomstenverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië onderzoekt. De steekproef betreft wel enkel de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, maar die omvatten meer dan een half miljoen Belgen.

De studie van het VNZ behandelt het jaar 2017. Uit de data kan afgeleid worden dat een Vlaamse titularis binnen de Neutrale Landsbond (de koepel die alle neutrale mutualiteiten bundelt) jaarlijks 9.226 euro aan sociale zekerheidsbijdragen betaalt, tegenover 7.041 euro van een Franstalige titularis. Het verschil daartussen bedraagt 2.185 euro. “Een Vlaming betaalt met andere woorden 31 % meer bijdragen dan een Franstalige landgenoot”, concludeert men. De cijfers zijn gelijkaardig aan deze uitgegeven in mei door het VNZ. Toen konden echter enkel de bijdragen in 2016 in beschouwing worden genomen terwijl men nu de volledige cijfers van 2017 kon meegeven.

Maar ook op basis van de uitgaven is een verschil te bemerken “en dat niettegenstaande de snellere vergrijzing in Vlaanderen”, zo merkt men bij het VNZ op. Gemiddeld gaf een Vlaming in 2017 zo 2.213,74 euro uit aan ziektekosten tegenover de 2.316,93 euro die een Waal uitgaf. Dat is een verschil van 103,19 euro of zo’n 4,66%.

Waal is langer ziek en geniet vaker verhoogde tegemoetkoming (terwijl hij minder afdraagt)

Een belangrijke oorzaak van deze discrepantie zijn de verschillende aantallen van mensen die een verhoogde tegemoetkoming genieten inzake ziektekosten. Dat betreft personen met een laag inkomen die als dusdanig recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, minder moeten betalen voor hun zorg en andere financiële voordelen verkrijgen. In Brussel kan – op basis van info van alle ziekenfondsen – maar liefst 32,19% van de bevolking genieten van dit regime. Dit tegenover 21,16% in Wallonië en slechts 15,31% in Vlaanderen. Anderzijds is er ook een groeiend verschil in uitkeringsdagen. In Vlaanderen trekt elke gerechtigde gemiddeld 20,83 ziektedagen tegenover 26,83 in Wallonië. Opvallend, in Brussel geniet men het minst ziektedagen per gerechtigde: 18,54. Het Vlaams-Waalse verschil in ziektedagen was echter tien jaar geleden nog slechts 1,8 in plaats van de huidige 6.

De bovenstaande data is voor het VNZ – dat meer dan 115.00 leden telt – een voldoende reden “om te pleiten voor meer responsabilisering en voor de volledige communautarisering van de ziekte- én invaliditeitsverzekering”. Het ziekenfonds wil dan ook de Vlaamse en federale regeringen oproepen om werk te maken van de splitsing van de sociale zekerheid.