De stad en Universiteit Gent onderzoeken samen de diversiteit in 100 Gentse lagere en middelbare scholen. Daarmee willen ze bekijken hoe leerkrachten tegenover de toenemende diversiteit staan. In Gent is immers meer dan de helft van de kinderen tot 9 jaar van allochtone origine. Dat brengt Het Nieuwsblad.

Het grote aantal allochtone kinderen, het stijgende aantal holebigezinnen en het groter wordende aantal kinderen met autisme, ADHD of een andere gedragsstoornis liggen aan de basis voor de analyse. De groeiende diversiteit brengt ook steeds meer complexe situaties op scholen met zich mee. De stad en de Universiteit Gent willen nu onderzoeken hoe leerkrachten hier tegenover staan en of ze vinden dat ze genoeg bijgestaan worden in dergelijke situaties. De kostprijs van het onderzoek bedraagt 55.000 euro.

De ‘diversiteitsscreening’ werd woensdag in de commissie Onderwijs voorgelegd en wacht nu op goedkeuring. Het onderzoek werd ontwikkeld door het internationale Steunpunt Diversiteit & Leren. Gentse scholen kunnen zich hier eind dit jaar vrijwillig voor inschrijven. Het onderzoek zou dan in de loop van 2019 van start gaan. Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) vindt dat scholen hiermee een cadeau krijgen: “Het is een kans om in de spiegel te kijken. Alle deelnemers krijgen een rapport. Wie slecht scoort, krijgt gratis begeleiding. Er zal samen met de school in kwestie een actieplan worden opgesteld om de aanpak te verbeteren. Ook het Onderwijscentrum Gent zal de scholen hierin steunen.”

Gelijkekansencentrum Unia hoopt met het onderzoek “een mind shift teweeg te brengen”. Het onderzoek heeft vooral als doel om de bekwaamheid van leerkrachten en hun houding ten opzichte van de stijgende diversiteit in kaart te brengen. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan is nog niet duidelijk. Het thema ligt dan ook erg gevoelig. Sommige leerkrachten hebben meer moeite met de diversiteit en krijgen zelfs klachten van racisme te verwerken. Al lijkt het onderzoek toch in goede aarde te vallen bij de Gentse scholen. Directeur van KTA Mobi, Stijn Seghers, reageert: “Wij zijn een van de grootste multiculturele scholen in Gent. En door het M-decreet hebben we er een gigantische golf van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs bijgekregen. Dat is een extra belasting voor leerkrachten. Maar wij omarmen diversiteit en zien deze screening zeker niet als een bedreiging.”