Via Facebook heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de kritiek tegen zijn persoon en kabinet weerlegd. Hij maakt hiermee niet alleen duidelijk te luisteren naar zijn achterban en de meer kritische volgers aan de rechterzijde, maar bevestigt ook nogmaals de positie van de N-VA en zichzelf omtrent het VN-migratiepact. Dat moet normaliter volgende maand in Marrakesh te Marokko bezegeld worden.

In een Facebook-update maakt Francken duidelijk dat de VN-verklaring die vandaag op tafel ligt niet gerelateerd is aan een eerdere EU-verklaring omtrent hetzelfde onderwerp die in mei werd ondertekend(ook in Marrakesh), in het kader van het zogenaamde Rabatproces. Francken weerlegt tevens dat hij de afgelopen twee jaren – terwijl het VN-Migratiepact werd opgesteld – niets zou gedaan hebben.

Omtrent MarrakeshVrienden,Er heerst veel commotie maar ook veel verwarring over het VN Migratiepact van…

Publiée par Theo Francken sur Mardi 20 novembre 2018

Francken: “Ik lees dat ik ‘2 jaar niets gedaan zou hebben’. Pertinent onwaar.”

In een communicatie op sociale media zet Francken nogmaals de puntjes op de i ten aanzien van zijn critici aan de rechterzijde. “Men probeert u wijs te maken dat ik dat VN-Migratiepact al zou hebben ondersteund, ja, zelfs ondertekend. Dit door te verwijzen naar een eerdere verklaring van Marrakesh die daarmee niets, maar dan ook niets, te maken heeft, namelijk de eindverklaring van de EU-West-Afrika-top in het kader van het zogenaamde Rabatproces in Marrakesh op 3 mei 2018, zo klinkt het. “De VN en de EU zijn twee verschillende instellingen. De zogenaamde ‘Verklaring van Marrakesh’, die op de top van mei werd aangenomen, gaat diep in op terugkeer en de strijd tegen mensensmokkel.” Francken stelt daarnaast dat hij van die gelegenheid gebruik heeft gemaakt “om bilaterale terugkeergesprekken aan te knopen met Tunesië, Niger, Gambia, Ivoorkust en Marokko zelf.”

Ook de beweringen dat het kabinet van Francken geen kik heeft gegeven in de twee jaar tijd dat het VN-migratiepact werd opgesteld, krijgt geen zuurstof van de staatssecretaris en zou “pertinent onwaar” zijn, zo schrijft de N-VA-toppoliticus verder. “Het migratiecompact werd voor het eerst ernstig bediscussieerd op een informele Europese migratieraad in Sofia in januari van dit jaar. Het is immers de Europese Unie die onderhandelde over de tekst. Op die Raad ben ik stevig tussengekomen met forse inhoudelijke bezwaren. Ook erna bleven we onze inhoudelijke bezwaren formuleren”.

(Lees verder onder de VTM-video.)

Wordt Marrakesh-pact breekpunt in regering voor N-VA?

“Het is al enorm moeilijk om mensen teruggestuurd te krijgen die eigenlijk hier niet thuis horen”, zei Francken eerder deze maand. “Wat als men bijvoorbeeld zegt dat je kinderen principieel nooit mag opsluiten, maar we zijn daar in augustus terug mee begonnen? Je kan toch moeilijk een vrijgeleide geven aan families die illegaal op het grondgebied verblijven omdat je ze in de praktijk niet weg krijgt?” Maandag gaf het partijbestuur van N-VA Francken ruggensteun“De tekst gaat in tegen onze visie op migratie en volgens ons ook tegen het gevoerde regeringsbeleid”.

Tijdens de persconferentie rond de nieuwe Antwerpse formatiegesprekken met de sp.a die N-VA-voorzitter en huidig Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft aangeknoopt, kon die laatste na herhaaldelijke vragen ook niet garanderen dat N-VA in de regering zal blijven als premier Charles Michel (MR) alsnog beslist om het VN-migratiepact te tekenen, hetgeen hij volgens interne bronnen heeft beloofd. Ook Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) sloot een “crisis binnen de regering” niet uit.