Donderdagavond kruisten twee partijtoppers van rechts Vlaanderen de degens bij de Debatclub. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en partijvoorzitter Tom Van Grieken (Vlaams Belang) legden elkaar het vuur aan de schenen. Vanuit de hoek van Francken klonk het dat het migratie-compact van de VN in feite “nu al mislukt” is.

“Hoe kan je nu nog praten van een geslaagd internationaal VN-proces als tweeënhalf van de drie continenten die migranten ontvangen zeggen: Wij doen niet meer mee”, liet Francken zich ontvallen. Voor hem moet er meer evenwicht zijn tussen de landen van waaruit migranten vertrekken en de landen die deze migratiestromen opvangen.

Of ook België dan het Marrakesh-akkoord laat vallen, wil Francken niet gezegd hebben. “Dat zal de komende dagen duidelijk zijn”, zo sprak hij. “Er is nog geen beslissing genomen in de schoot van de regering. De ministerraad komt morgen samen dus daar zal verder over gepraat worden.” Aandringen baatte niet bij de staatssecretaris. “Mijn standpunt is zeer duidelijk. Ik ga dat op dit moment niet zeggen, het is een moeilijke oefening binnen de regering.”

Het debat tussen beide kopstukken werd voorgezeten door Pieter Bauwens van de conservatieve opiniesite Doorbraak. Het evenement zelf ging uit van de Debatclub, een eerder rechts georiënteerde en uitgesproken Vlaamsgezinde organisatie die de “verkalking” van de traditionele media wil tegengaan en “streeft naar een opwaardering van de Vlaamse debatcultuur”. Er waren dan ook veel kritische stemmen aanwezig, zoals Dries Van Langenhove van het controversiële Schild en Vrienden en Sam van Rooy van Vlaams Belang. Ook de studentenpetten van KVHV waren te bespeuren. De timing voor Francken lag niet gunstig om zich in het hol van de leeuw te begeven.

Francken in de verdediging

De staatssecretaris verdedigde zijn beslissingen. Volgens hem zijn er “enorm veel misverstanden”. “Er wordt gezegd: Francken heeft twee jaar niets gedaan, ge hebt twee jaar gezwegen.” Maar, zegt hij: “We hebben van in het begin inhoudelijk opmerkingen gemaakt. De eerste keer dat dat grondig besproken was, was in Bulgarije in Sofia waar ik zeer kritisch ben tussengekomen.” Volgens Francken zijn eraanpassingen gebeurd in de loop van het proces.” De Dienst Vreemdelingenzaken zou tot op het laatste moment het risico op juridische procedures hebben aangekaart, die er zouden kunnen komen ondanks het niet-bindend karakter van de tekst.

Van Grieken was het niet eens met het verhaal van de staatssecretaris en had zijn repliek klaar: “We hebben eens gevraagd aan onze vrienden die in de regering zitten in Oostenrijk en Italië wat daar [in Sofia] het standpunt was van België”, zo begon hij. “En dan zeggen onze Oostenrijkse en Italiaanse  vrienden in de regering: België zat gewoon op de lijn van Merkel.” Van Grieken haalde ook nog een verslag aan van de relevante Kamercommissie dat zijn partij had opgevraagd en waaruit zou blijken dat de N-VA op verschillende tijdstippen geen opmerkingen of bezwaren had. “Of u bent stilletjes en zegt niets in deze regering, of u hebt gewoon niets te zeggen in deze regering. En in beide gevallen kan u beter de eer aan uzelf houden en de stekker uit deze regering trekken als u het mij vraagt”, besloot hij.

Volgens de VB-voorzitter was het pas sinds zijn eigen partij de gemeenteraadsverkiezingen “gewonnen heeft”, “een campagne opgestart” en “de druk opgevoerd”, dat de N-VA zijn kar keert op vlak van het migratiepact. “U twijfelde niet totdat wij de kat de bel aanbonden”, zo klinkt het. Francken ontkende dat, maar ging vrij snel over tot een algemene beschouwing over zijn visie op het Europese migratiebeleid en hoe hij al jaren pleit voor een striktere regeling naar Australisch model.

N-VA versus de regering

Sinds een aantal westerse landen binnen en buiten de EU hun steun voor het pact opzegden en het debat erover begon op te laaien, uitte de N-VA zich als een koele minnaar van het akkoord. Binnen de regering staat de N-VA echter alleen met haar kritiek. De enige politieke partij in België die er ook tegen is, is het Vlaams Belang. Op sociale media en in de kamer profileerde die laatste zich zeer sterk op dit thema en riep die de partij van Bart De Wever op om het been stijf te houden.

De N-VA lijkt inmiddels dus gehoor gegeven te hebben aan die oproep van haar rechtse rivalen en de eigen migratie-kritische achterban. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) herhaalde op Radio 1 opnieuw de positie van de N-VA tegen het pact. “Ik geloof niet dat dit akkoord het beleid van de regering reflecteert en de wil van de bevolking vertolkt”, aldus Demir. In het debat trad Francken ook Van Grieken bij: “N-VA heeft fundamentele problemen met die tekst want een aantal dingen die Van Grieken aanhaalt zijn correct hè, er zijn een aantal dingen waar je toch mee moet oppassen.”

Westerse revolte, ook in België?

Afgelopen week kondigde ook Zwitserland aan het pact volgende maand niet te zullen ondertekenen. Hiermee vervoegt de Alpennatie een steeds groter wordende groep van landen die het pact niet gaan tekenen zoals Hongarije, de VS, Oostenrijk, Italië, Polen, Tsjechië, Israël, Bulgarije… In een reactie op de afwijzing door Oostenrijk, die tenslotte de Europese onderhandelingen geleid hadden, verklaarde vicepremier Alexander De Croo dat hij het pact “met veel overtuiging zou tekenen”. Dat pakte anders uit dan verwacht. De vraag of we tekenen of niet begint stilaan overschaduwt te worden door de vraag: Valt de regering?