De piek in de asielaanvragen die ons land moet verwerken, heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ertoe geleid om de hoeveelheid asielaanvragen te beperken. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zal nog maximaal 60 asielaanvragen per dag verwerken. Dat brengt Het Laatste Nieuws.

Terwijl elders in Europa de asielaanvragen dalen, gebeurt in België het omgekeerde. De recordhoogtes van tijdens 2015 – de climax van de asielcrisis – zijn nog niet bereikt, maar in oktober werden opnieuw zo’n 2.750 asielaanvragen ingediend. Dat betreft 54 procent meer dan dezelfde maand in 2017. Francken wil die uitdaging nu aanpakken door een maximumlimiet te zetten op de aanvragen. Deze bedraagt 60 per dag, of 1.800 per maand als de DVZ blijft doorwerken in de weekeindes zoals eerder al aangekondigd.

Beperking betekent daling van 40%: “Duidelijk signaal dat België niet het land van melk en honing is”

Het aantal 60 is desalniettemin een flink verschil met de 100 asielaanvragen die men ervoor dagelijks op het bord kreeg. De maatregel moet niet alleen ademruimte geven aan de bevoegde ambtenaren, maar Francken “wil [ook] een duidelijk signaal geven dat België niet het land van melk en honing is”, zo laat hij optekenen in Het Laatste Nieuws. “Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen asiel aanvragen in Duitsland, daar een nee krijgen, en dan doorreizen naar Nederland en België.”

Gekoppeld aan de beperking zal er ook een voorrang gelden voor kwetsbare groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezinnen, alleenstaande vrouwen… “We zitten in een acute crisismodus”, klinkt het. De speciale toestand werd vorige week reeds aangekondigd“Gezinnen met kinderen, zieke mensen, alleenstaande vrouwen, zwangere vrouwen worden eruit gehaald en krijgen wel opvang.”