België zal voorlopig het inmiddels controversiële VN-migratiepact niet ondertekenen. Dat bericht de VRT. Ondanks de eerdere verklaring van vicepremier De Croo eist premier Charles Michel (MR) eerst duidelijkheid van de Europese en internationale partners. Binnen de regering is vooral N-VA kritisch, zij worden onder druk gezet door Vlaams Belang én hun eigen kiezers.

Vorige week woensdag verklaarde vicepremier Alexander De Croo nog op Twitter dat hij het “akkoord met veel overtuiging zou onderteken.” Volgens hem los je migratieproblemen immers enkel op door meer internationaal samen te werken. Ondertussen hebben een hele reeks landen echter afgehaakt. Eén van die landen is Oostenrijk, dat de onderhandelingen over het verdrag voerde namens de Europese Unie. Daarom wil de regering nu eerst verduidelijking over de interpretatie van de tekst. “Het is nodig dat we grondig bekijken welke interpretatie in de toekomst zou kunnen gegeven worden aan de tekst.”

N-VA vreest de gevolgen

Michel zelf vindt dat men een duidelijk onderscheid moet maken tussen legale en illegale migratie. “Het is nodig om daarover internationale discussies te voeren om dezelfde taal te gebruiken”. Binnen de regering is vooral de N-VA kritisch over het verdrag.“Er zijn een aantal indringende vragen die erbij gesteld worden waar de interpretatie tussen verschillende specialisten anders is”, stelde N-VA-vicepremier Jan Jambon vrijdag na afloop van het kernkabinet.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vreest de gevolgen voor zijn terugkeerbeleid. “Het is al enorm moeilijk om mensen teruggestuurd te krijgen die eigenlijk hier niet thuis horen.”, zo zegt hij in de Afspraak op Vrijdag. “Wat als men bijvoorbeeld zegt dat je kinderen principieel nooit mag opsluiten, maar we zijn daar in augustus terug mee begonnen? Je kan toch moeilijk een vrijgeleide geven aan families die illegaal op het grondgebied verblijven omdat je ze in de praktijk niet weg krijgt?”

Francken vraag zich ook af in hoeverre het argument dat het akkoord niet bindend is wel steek houdt. Volgens hem is het goed mogelijk dat men op basis van zulke ‘soft law’ toch juridische uitspraken doet. “Het wordt dan toch bindend door bepaalde rechtspraak die je dan krijgt.” Bovendien zegt hij: “Het is misschien geen direct engagement, maar wel een politiek en moreel engagement. Vroeg of laat kom je dat toch tegen.”

Ordentelijke migratie of inbreuk op nationale soevereiniteit?

Het VN-migratiepact is een juridisch niet-bindend document. Het legt beginselen voor de omgang met vluchtelingen en migranten vast. De nadruk ligt op het faciliteren van “veilige, ordelijke legale migratie ten voordele van iedereen”. Het wil de wereldwijde migratiestromen beter laten verlopen en de “rechten van de betrokken versterken”. Normaal gezien zou het in december formeel worden aangenomen op een conferentie in Marrakesh, Marokko.

Een heel aantal landen, zowel binnen als buiten de Europese Unie hebben de afgelopen weken echter aangegeven het VN-migratiepact niet te zullen tekenen. Zij beschouwen het als een inbreuk op de nationale soevereiniteit en vinden dat migratie iets is waarover nationale staten steeds zelf moeten beslissen.

Druk Vlaams Belang

Het is onder andere door de druk van Vlaams Belang die van het VN-migratiepact een gevoelig politiek thema maakt. Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter maande donderdag in de Kamer de N-VA aan “om zich niet te laten knechten door internationale akkoorden”. Dewinter verwees daarbij naar de het boek van staatssecretaris Francken, waarin Francken de vele Europese akkoorden aanklaagt die de soevereiniteit van landen inperkt.

Indien N-VA als grootste regeringspartij nu mee een dergelijk Europees akkoord zou ondertekenen, zou dat een stevige deuk zijn in de geloofwaardigheid van N-VA, klinkt het in rechtse kringen. Op sociale media roepen ook N-VA-kiezers massaal op om het akkoord niet te ondertekenen. Bij N-VA, maar ook in de media, bleef het tot voor kort opvallend stil rond het toch wel belangrijke migratiepact, maar daar bracht Vlaams Belang dus verandering in.