Gisteren zaten volgens de Gazet van Antwerpen de delegaties van N-VA, sp.a, Groen, CD&V en Open Vld samen bij de financieel beheerder van de stad Antwerpen. Verschillende elementen – zoals het betalen van de schulden van de voormalige OCMW-ziekenhuizen en enkele investeringen – maken het, samen met de naderende nationale verkiezingen, de toekomstige bestuurders niet eenvoudig .

Het toekomstige stadsbestuur zal bij het indienen van zijn begroting stevig rekening moeten houden met de pensioenlast van de statutaire ambtenaren. Zo moet men daarvoor tijdens de volgende bestuursperiode maar liefst 400 miljoen euro vinden. Momenteel draagt Antwerpen nog maar de helft van totale pensioenlast. Dit dreigt evenwel te veranderen, waardoor N-VA-burgemeester Bart De Wever naar de federale overheid kijkt.

Daarbovenop moet de stad de financiële putten van de voormalige OCMW-ziekenhuizen zien te dempen. Op vier jaar tijd, van 2019 tot 2023, zou Antwerpen daarvoor 68 miljoen euro moeten aflossen. Naast het afbetalen van oude schulden, moeten er ook middelen worden gevonden voor nieuwe projecten zoals de fietsbrug over de Schelde, de Scheldekaaien en de Gedempte Zuiderdokken. Klein lichtpuntje: eind dit jaar is Antwerpen van haar historische schuld verlost. De aflossing hiervan – die 18 jaar lang liep – kostte de stad in 2018 nog 129 miljoen euro.

Wat brengen de verkiezingen?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen beklemtoonde De Wever dat hij – als voorzitter van de grootste regeringspartij – in de Wetstraat en aan het Martelarenplein veel gedaan kreeg. Gelet op het gegeven dat verschillende Antwerpse projecten deels worden gefinancierd door de Vlaamse en federale overheid is dat geen overbodige luxe. Echter, dit voordeel van De Wever staat of valt aan de hand van wie er in de respectievelijk Vlaamse of federale regering zetelt.

Daarnaast maken de komende nationale verkiezingen het onduidelijk welke engagementen de twee regeringen zullen opnemen, iets wat ook de Antwerpse financiële planning bemoeilijkt. Komt er vanuit Brussel geen duidelijkheid, dan dreigt er een jaar verloren te gaan. Anderen nuanceren dit door aan te halen dat een voorzichtige(re) meerjarenplanning en het vooruitschuiven van sommige projecten soelaas kunnen bieden.