Meer dan één maand na de gemeenteraadsverkiezingen maakt huidig Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) duidelijk met wie hij in zee hoopt te gaan: sp.a en Open Vld. Slepen de drie partijen ook effectief een akkoord uit de brand, dan moeten groen en CD&V in de oppositiebanken plaatsnemen. Echt erg vinden de ecologisten dat – althans volgens de burgemeester – niet. Zo merkte De Wever naar eigen zeggen bij Groen “de voorbije weken geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid” op.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen hechtte De Wever nog belang aan het verderzetten van ‘zijn’ Zweedse coalitie“Antwerpen is de politieke hoofdstad van Vlaanderen geworden de afgelopen jaren”, klonk het toen. “Wat hier gebeurt, echoot op het Martelarenplein en in de Wetstraat. Zeker als we de Zweedse coalitie kunnen verderzetten en die is ook in Vlaanderen en federaal aan de macht, gaat dat smooth. Als dat niet het geval zal zijn, zal het minder smooth zijn”, aldus de N-VA-voorzitter.

Dat De Wever na de verkiezingen meteen een opening maakte naar Groen en sp.a mag dan ook opzien baren maar is – gelet op de zetelverdeling – niet geheel onlogisch. “De uittredende Zweedse coalitie is in zetelaantal te krap om voldoende daadkracht te hebben en representatief te zijn”, klinkt het nu bij De Wever. “Vandaar dat ik al op de avond van de verkiezingen de oproep deed om tot een breder gedragen verhaal te komen en daarbij over de schaduw te stappen van de partijpolitieke berekeningen op korte termijn. Deze oproep was oprecht en naar mijn oordeel in het belang van alle Antwerpenaren”, citeert VRT NWS de Antwerpse burgemeester.

De socialisten, Vlaams-nationalisten en liberalen toonden volgens De Wever de meeste bereidheid om verder te onderhandelen. Groen daarentegen vertoonde volgens hem “de voorbije weken geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid”.

Gesprekken zullen “niet gemakkelijk” worden

Zowel sp.a als Open Vld bevestigen tegenover VRT NWS dat ze ingaan op de uitnodiging van burgemeester De Wever. Echter, gemakkelijk zullen de gesprekken volgens sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels niet worden. Haar partij gaat zich naar eigen zeggen “kritisch constructief” opstellen. “We willen onze kinderen niet uitleggen dat we het niet hebben geprobeerd”, stelt ze tegenover VRT NWS in het licht van de moeilijke onderhandelingen. Het doel van de socialisten? “Zoveel mogelijk sociale en duurzame accenten […] leggen en het bestuur van de afgelopen jaren grondig [bijsturen].”

Concreet liggen de prioriteiten van de sp.a “op het vlak van mobiliteit, sociaal beleid en wonen, onderwijs en samenleven”. “Onder meer de strijd tegen huisjesmelkerij, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en meer openbaar vervoer, participatie en kansen voor jongeren in het onderwijs blijven voor ons primordiaal”, stelt ze tegenover de openbare omroep.

Ook Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer spreekt zijn steun uit voor de ‘Bourgondische coalitie’. “Klaar voor onderhandelingen voor Bourgondische coalitie”, klinkt het op Twitter. “Veel goesting om een positief, ondernemend en toekomstgericht bestuur voor Antwerpenaars en Antwerpen op de been te brengen”.