De Vlaamse overheid slaagt er maar niet in om voldoende hulpverleners voor deradicalisering te vinden. In juni kondigde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) aan om het aantal van deze speciale ambtenaren te verdubbelen: van twee naar vier. Sinds half oktober zijn ze nog maar met drie, en eentje vertrekt al weer in januari. Dat brengt De Morgen.

De aanslag in Luik in mei, gepleegd door een gedetineerde met uitgaansvergunning die in de gevangenis bekeerde tot de islam en er radicaliseerde, noopte de Vlaamse regering ertoe om meer werk te maken van de strijd tegen radicalisering in het gevangeniswezen. Men wilde het aantal deradicaliseringsambtenaren verdubbelen: van 2 naar 4. Vorig jaar bleek nog na navraag door Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) hoe onder de twee ‘deradex’-ambtenaren amper 11 radicale moslimgevangenen een deradicaliseringscursus kregen. Het aantal gekende radicale moslimgevangenen bedroeg in 2017 in Vlaamse gevangenen echter 80. In geheel België ging het in 2018 zelfs om 450 geradicaliseerde gevangenen waarvan 237 bevestigde extremisten.

Kabinet Vandeurzen over falend deradicalisering-beleid: “Zoektocht loopt verder”

Op dit moment zijn er evenwel maar 3 deradicalisering-consulenten aan de slag en in januari vertrekt er zelfs één van hen. Het blijft moeilijk om dergelijke profielen te vinden, zo blijkt. “Zo iemand moet expertise hebben in islam en in radicalisering, maar moet tegelijk iets weten over hulpverlening. En moet bereid zijn om in de gevangenis te werken. De combinatie is niet zo evident”, aldus Liesbeth Wyseur van het departement Welzijn in De Morgen. “Het is daarnaast een recent fenomeen, waar geen specifieke opleidingen voor zijn. Op dit moment leveren de universiteiten geen mensen af die helemaal klaar zijn om dit soort job te gaan doen.”

Dat het gaat om een tijdelijk jaarcontract bemoeilijkt de zaak echter niet, zo verzekert het departement Welzijn. “We geven tijdens de gesprekken aan dat er een engagement op langere termijn uit kan voortvloeien, maar we willen eerst testen of we de juiste persoon hebben.” Het kabinet van Vandeurzen beaamt dat de materie dringend is, maar stelt dat de zoektocht naar zowel de vierde deradicaliseringsambtenaar als de vervanger van de derde loopt.

Momenteel worden acht gevangenen die in de speciale ‘deradex’-afdeling zitten en een twintigtal gedetineerden in de andere Vlaamse gevangenissen begeleid door de 3 deradicaliseringsconsulenten.