“Als N-VA en Groen in Antwerpen kunnen samengaan, dan kunnen N-VA en Forza Ninove dat ook. Laat de democratie zijn werk doen”, dat liet Bart De Valck De Standaard optekenen tijdens de honderdste verjaardagsviering van de wapenstilstand die WOI beëindigde, afgelopen zondag aan de IJzertoren in Diksmuide. Het initiatief – genaamd  ‘De Boeien Los, De Banden Breekt!’ – ging uit van de Vlaamsgezinde vredesorganisatie Verbond VOS en de Vlaams-nationalistische belangenorganisatie VVB (Vlaamse Volksbeweging) en eerde de (gevangen gezette) Vlaamse frontsoldaten.

Afgelopen zondag kwamen een kleine 100 flaminganten samen in Diksmuide “in het kader van de herdenking rond 100 jaar Groote Oorlog”, zo communiceert de VVB in een mededeling. Dit jaar werd “de focus gericht op de talloze IJzerfronters die wegens hun consequente Vlaamse én sociale houding […] werden opgesloten in Franse gevangenissen als misdadigers van gemeenrecht of naar daar werden verbannen in strafpelotons, tewerkgesteld als dwangarbeiders.” Er werd aandacht gegeven aan de “nagenoeg vergeten tragische [verhalen van] Frans Van Der Linden, Jef Lysens, aalmoezenier Paul Vandermeulen en de houthakkers van de Orne.” De bijeenkomst kreeg echter ook een politieke kant toen VVB-voorzitter De Valck N-VA opriep om de reservaties tegenover Vlaams Belang en Forza Ninove in het bijzonder te laten varen.

Publiée par VOS Vlaamse Vredesvereniging sur Jeudi 11 octobre 2018

Afgelopen verkiezingen hebben in de Denderstreek en de regio Ronse getoond dat er wél nog communautair gestemd wordt”

“De resultaten van de afgelopen verkiezingen in de Denderstreek en de regio Ronse hebben getoond dat er wél nog communautair gestemd wordt”zo citeert De Standaard De Valck. Ook “duidden [ze] erop dat N-VA en Vlaams Belang geen communicerende vaten hoeven te zijn.” Er werd duidelijk verwezen naar de specifieke situatie in Ninove waar senator Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) met zijn Forza Ninove 40% van de stemmen won. De VVB-voorzitter is van mening dat in Ninove een coalitie van N-VA en Forza Ninove nu mogelijk moet zijn. Als N-VA en Groen in Antwerpen kunnen samengaan, dan kunnen N-VA en Forza Ninove dat ook. Laat de democratie zijn werk doen.”

De gesprekken tussen N-VA en Forza Ninove liepen vast na vals gelabelde foto’s over zogezegde Hitlergroeten van Forza-fans en een bezwarende Facebookpost van D’haeseleer waarin Afrikaanse kinderen bij wijze van grap werden vergeleken met chocomousse. HLN-editorialist Jan Segers liet echter vorige maand nog optekenen in De Afspraak dat “het eigenlijk een welgekomen alibi is voor de N-VA. Volgens mij is dé reden dat N-VA er niet in meegaat van strategische aard.” Beweren dat een stem voor het Vlaams Belang een verloren stem is, gaat dan immers niet langer, zo bevond Segers.

VVB wil (Vlaams) staatsvormend project, geen  nieuwe staatshervorming

De Valck liet tijdens de VVB/VOS-bijeenkomst in Diksmuide evenzeer zijn oog reeds vallen op de verkiezingen in 2019, wanneer we onze vertegenwoordigers kiezen in de Vlaamse, federale en Europese parlementen. Hij riep in dat kader de Vlaamse politiek op om komend jaar een “staatsvormend project in de steigers [te zetten], geen staatshervorming”.

In 2016 kondigde De Valck ook al aan dat de VVB met een uitgewerkt witboek ten voordele van de Vlaamse onafhankelijkeheid op de proppen zou komen.