De sociale onrust bij bpost heeft verstrekkende gevolgen voor de pakjesbedeling. Zo hebben volgens De Tijd sommige pakjes al zo’n twee weken vertraging. Het postbedrijf hoopt de achterstand “ten laatste volgende week” te hebben ingehaald.

Een (vermeend) gebrek aan respect vanwege de CEO jegens het personeel, de vrees voor nieuwe besparingen; naar eigen zeggen beschikken de vakbonden over argumenten genoeg om de hakken in het zand te zetten, iets wat vorige week ook langdurig geschiedde. Zo braken er zowel in Waalse als Vlaamse centra spontane stakingen uit en richtte men in Brussel en Gent stakingsposten op die moesten verhinderen dat de gesorteerde post weg kon.

Het gevolg? De pakjesbedeling kent “ernstige vertragingen”. Zo hebben sommige pakketten al twee weken achterstand. Bpost zelf vraagt aan hun cliënten om geduldig te wachten. Daarnaast verklaarde het postbedrijf – bij monde van hun socialmediateam – tegen “ten laatste volgende week” de achterstand te hebben weggewerkt. Een precieze datum gaf het postbedrijf evenwel niet mee.

Sociaal overleg loopt niet van een leien dakje

Momenteel zoeken de vakbonden en de directie naar een nieuw akkoord over de werkomstandigheden. Een eerder bereikt compromis werd vorige week nog door de vakbondsmilitanten afschoten. Het vinden van een nieuw akkoord loopt evenwel niet van een leien dakje, iets wat volgens de socialistische overheidsvakbond ACOD aan “de complexiteit van het dossier” valt te wijten.