Uit gegevens van het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat het aantal moorden in de periode 2017- 2018 20 procent gestegen is ten opzichte van de periode 2014-2015.

Uit de gegevens blijkt dat het aantal moorden in de periode 2017- 2018 20 procent gestegen is ten opzichte van de periode 2014-2015. In 2015-2016 was er al een piek, mede door toedoen van de aanslagen in Parijs en Nice, maar de Franse regering verwachtte dat de cijfers daarna zouden terugvallen. Hoewel het aantal moorden de afgelopen maanden is gedaald, is het aantal duidelijk gestegen wanneer het wordt vergeleken met de dalende trend van de laatste vijftien jaar. Zelfs wanneer terrorisme wordt uitgesloten ligt het aantal moorden hoger dan in de vijf jaar voor 2015.

Terrorisme verdringt andere veiligheidskwesties naar de achtergrond

Volgens statisticus Cyril Rizk bleef de moordgolf grotendeels onopgemerkt omdat “de strijd tegen het terrorisme veiligheidskwestie nummer één is geworden, waardoor alledaagse veiligheidskwesties naar de achtergrond verdwijnen”. Volgens Rizk gaat het bovendien om een algemene trend in verschillende West-Europese landen.

“De daling van het aantal moorden was tot 2015 een substantieel fenomeen dat de landen van West-Europa kenmerkte. Het kan niet worden uitgesloten dat in een context van massaslachtoffers, het latente niveau van niet-terroristisch en dodelijk geweld is beïnvloed”, zegt de statisticus. “Denk aan moorden gepleegd door de georganiseerde misdaad zoals afrekeningen. Hun aantal neemt ook sterk toe volgens de cijfers van de politie en de gendarmerie. Tussen september 2015 en september 2018 is het aantal bijna verdubbeld tot bijna 100 slachtoffers in de afgelopen twaalf maanden.”