Opnieuw stijgt het aantal asielaanvragen in België. Afgelopen oktober werden 2.750 asieldossiers geopend, 400 meer dan in september. De toevloed is zodanig groot dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) weekends werkt om het werk te kunnen beheersen. “We zijn in crisismodus”, zo vertelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan Het Laatste Nieuws.

De instroom van asielzoekers blijft groeien in België. Het niveau is nog niet gelijkaardig aan dat van het hoogtepunt van de asielcrisis in 2015 toen meer dan 4.000 aanvragen per zomer- en najaarmaand werden gemaakt. Toch is 2.750 een omvangrijk cijfer. Het betreft een stijging van 17% ten aanzien van september en maar liefst 54% ten opzichte van oktober 2017.

Meer asielaanvragen zorgen voor meer werk bij DVZ

Ook Francken is gealarmeerd. “Wat in 2015 gebeurd is, mag zich onder geen beding herhalen”, benadrukt de N-VA-staatssecretaris tegenover Het Laatste Nieuws. “We moeten snel maatregelen treffen om ons land minder aantrekkelijk te maken.” Wat die maatregelen precies zijn, kon Francken nog niet vertellen. Er wordt gewacht op een groen licht vanwege de regering voor nieuwe maatregelen.

De stijging van aanvragen zorgt voor een vergrote werkdruk bij de DVZ. Niet alleen wordt er de komende weekeindes doorgewerkt, maar zal men ook de 1.500 bufferplaatsen die voorzien zijn in de bestaande opvangcentra activeren. In september werd reeds beslist door de regering om de 7 centra langer op te houden.

Waarom kiezen zo veel asielzoekers voor België?

De grote instroom is te wijten aan de “lekke Europese buitengrenzen”, zo vindt Francken nog. “Slechts 871 van de aanvragen van oktober werden in een andere lidstaat geregistreerd. Dat betekent dat heel veel mensen illegaal en onopgemerkt konden doorreizen.” Kersvers Defensieminister Sander Loones (N-VA) staat Francken bij op Twitter: “We moeten snel maatregelen treffen, hier bij ons. En in de EU. Want de Europese buitengrenzen zijn nog steeds lek, waardoor nog altijd mensen illegaal en onopgemerkt doorreizen.”

Volgens de verordening van Dublin moeten asielzoekers immers hun aanvraag indienen in het eerste EU-land dat men betreedt en mag men niet doorreizen naar een land van keuze zoals rijkere naties met meer sociale zekerheid en werkmogelijkheden. Dat men in Scandinavië – die landen zijn eveneens populaire bestemmingen voor migranten – de eigen grenscontroles heeft aangescherpt draagt allicht ook bij aan de grotere toestroom van asielzoekers in België.