Het Waals Parlement gaat de komende maanden diep in de buidel moeten tasten. De reden? Als gevolg van de decumulregeling verlaten circa 15 leden het parlement, maar niet zonder eerst een vertrekpremie van maximum 100.000 euro te incasseren. “Ook bij een verbod op het cumuleren van politieke banen vergeten Waalse politici kennelijk niet om goed voor zichzelf te zorgen”, klinkt het in Knack.

Het bestaan van een parlementaire uittredingsvergoeding is niet geheel onlogisch. Zo werd ze ingesteld omdat, in tegenstelling tot een gewone werknemer, een parlementslid die zijn zetel verliest geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Daarnaast zorgt de uittredingsvergoeding er ook voor dat parlementsleden zich niet (moeten) haasten naar functies in de privé die een belangenconflict kunnen inhouden.

Alle nobele doelen ten spijt, in Wallonië ligt de parlementaire uittredingsvergoeding fel onder vuur. De nieuwe decumregeling bepaalt immers dat nog maar een kwart van de parlementariërs per fractie een uitvoerend gemeentelijk mandaat mogen uitoefenen. Het gevolg? Circa 15 Waalse volksvertegenwoordigers zouden naar verluidt het parlement verlaten, maar niet zonder eerst een fikse uittredingsvergoeding te ontvangen.

‘Overmacht’

Deze maatregel zou het Waals Parlement zo’n anderhalf miljoen euro kunnen kosten. Dit had echter vermeden kunnen worden, mocht het reglement van de assemblee het opstappen van de parlementariërs als een ‘vrijwillig vertrek’ beschouwen en niet als een geval van overmacht. Nu zullen echter verschillende Waalse parlementsleden – na het voeren van een intensieve campagne – betogen dat ze het parlement omwille van ‘overmacht’ moeten verlaten.

Dat parlementsleden – omwille van de onzekere uitkomst van de komende verkiezingen – het zekere voor het onzekere kiezen mits vertrekpremie “wringt” volgens Knack in Wallonië. “Ook bij een op het eerste gezicht nobele maatregel zoals een verbod op het cumuleren van politieke banen vergeten Waalse politici kennelijk niet om goed voor zichzelf te zorgen”, klinkt het in het weekblad. Één parlementslid zou alvast hebben laten weten dat hij de vergoeding weigert.