De federale regering van premier Charles Michel (MR) nam zich in 2014 voor om te besparen in defensie op personeelsvlak. 25.000 soldaten was het nieuwe streefdoel. Maar uit personeelsbestanden die de VRT inkeek, blijkt dat het aantal inzetbare militairen daar nu reeds onder zit. In een klein aantal jaren zou dat cijfer zelfs tot 22.000 zakken. Hierdoor komen mogelijk kerntaken in het gedrang. Defensie benadrukt echter dat ook de militairen in opleiding moeten in beschouwing genomen worden. Er zou enkel in de periode van 2022 tot 2026 een probleem zijn.

25.000 militairen, dat is het streefdoel dat Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) vooropstelde bij de start van zijn mandaat in zijn ‘Strategische Nota’. Dit zou een klein, maar inzetbaar leger betekenen, ook al vraagt NAVO om een hogere capaciteit. Maar personeelscijfers die VRT inkeek laten uitschijnen dat de slinger al te ver is doorgeslagen. Het leger zou nu reeds minder dan 25.000 soldaten tellen. Binnen 5 jaar zou het aantal militairen zelfs onder de 22.000 tuimelen. De legervakbond laat begrijpen niet tevreden te zijn met het aanwervingsbeleid.

Defensie reageerde echter reeds op het nieuws. Volgens het departement moet men ook rekening houden met de mensen die nog in opleiding zijn en niet zijn meegeteld. Hierdoor zou de capaciteit wel op peil blijven. Ook de mogelijkheid om kernactiviteiten uit te voeren zou dus intact zijn.

Uitloop bij defensie

Dat het leger in sneltempo inkrimpt heeft te maken met een drietal factoren. Ten eerste gaan er veel oudere militairen met pensioen. De komende vijf jaar zullen jaarlijks meer dan 1.000 militairen het leger verlaten. Afgelopen jaren zorgden besparingen voor een strenge wervingslimiet, waardoor het pensioenverlies aanzuiveren niet mogelijk was.

Ten tweede stoppen veel rekruten al snel tijdens hun opleiding. Men probeert met opleidingen dichter bij thuis dit te verhelpen, maar een wonderoplossing is er nog niet. Vorig jaar wilden maar 4.372 jongeren aan de slag bij het leger, tegenover nagenoeg 8.000 jongelingen in 2011.

Tot slot verlaten veel jongere militairen tussen de 25 en de 35 – ‘de ruggengraat’ van het leger – defensie. Vorig jaar ging het om ongeveer 600 mensen, twee jaar daarvoor om bijna 400 militairen. “Het is niets nieuws dat jonge dertigers een job buiten defensie kiezen”, zegt een ingewijde tegenover de VRT. “Maar elke militair die we vandaag moeten laten gaan, is er echt wel één teveel.”

Bij specialisten en critici wordt wel kritiek geuit over het nut van het aanschaffen van allerlei duur materiaal zoals de waarschijnlijke aankoop van de F-35 terwijl het nog maar “de vraag [is] of er wel personeel zal zijn om al dat duur nieuw militair materieel te bemannen, laat staan te onderhouden”.