Enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen publiceert Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) een (polariserende) brief. “U zal kunnen kiezen tussen een sociaal-duurzame en progressieve stad, waar het kartel sp.a-Groen voor staat, of een gesloten, conservatieve samenleving waarin Rechts het voor het zeggen heeft”, klinkt het onder meer. “Ik begrijp jouw zenuwachtigheid”, stelt Gents N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt, “het socialisme in Gent wankelt”.

Volgens Termont zijn de aanstaande verkiezingen de belangrijkste die hij heeft meegemaakt. “Zondag kiest u welke toekomst onze mooie stad Gent tegemoet gaat. U zal kunnen kiezen tussen een sociaal-duurzame en progressieve stad, waar het kartel sp.a-Groen voor staat, of een gesloten, conservatieve samenleving waarin Rechts het voor het zeggen heeft”, steekt hij van wal.

Die “sociaal-duurzame en progressieve stad” wil het rood-groene kartel vorm geven door te blijven strijden tegen armoede. Mocht rechts aan de macht komen, dan zou van deze strijd – althans volgens Termont – nog maar weinig in huis komen. “Het is uw eigen schuld, trek uw plan”, zou dan het credo van de beleidsmakers zijn. Daarnaast draaien volgens de burgemeester de verkiezingen uit op een keuze tussen “een stad waar het middenveld en de bewoners worden betrokken en ondersteund, of een stad waar het ieder voor zich is”. In de open brief, waarin Termont het Gentse politieke landschap in twee polen verdeelt, valt verder nog te lezen dat de Gentenaars kunnen kiezen “tussen een stad voor élke Gentenaar; of een stad waar mensen tegen elkaar worden opgezet en het dus ‘wij tegen zij’ is”.

Van Bossuyt: “Tolerantie en diversiteit gaan niet alleen over andere culturen, maar ook over meningen”

In haar repliek richt N-VA-lijsttrekker Van Bossuyt zich rechtstreeks tot Termont. Volgens haar is Gent “nog steeds een vooruitstrevende stad, maar met een voorbijgestreefde bestuurscultuur”. “De schandalen van boten en banken, het creëren van winnaars en verliezers met het circulatieplan en de ‘ontdekking’ van de beschimmelde sociale woningen in onze stad”, maken dat volgens haar duidelijk. Daarnaast werd de stad – onder burgemeester Termont – verdeelder dan ooit.

In tegenstelling tot Termont, die niet nalaat om de verschillen met de tegenpartij te benadrukken, focust Van Bossuyt zich voornamelijk op haar plannen voor Gent. Zo pleit ze voor een stad “waarin je al die dingen (verwijst naar haar andere voorstellen, n.v.d.r) mag vinden en zeggen zonder daarom belachelijk gemaakt te worden”. Tevens gaan – althans volgens de N-VA-lijsttrekker – “tolerantie en diversiteit […] niet alleen over andere culturen, maar ook over meningen waar je het niet noodzakelijk mee eens bent. Ik heb de voorbije maanden helaas aan den lijve ondervonden dat het op dat vlak al eens durft tegenvallen in ons Gent”, klinkt het. De tweede stad van Vlaanderen zal volgens Van Bossuyt – ook na zondag – vooruit blijven gaan, “maar ik begrijp jouw zenuwachtigheid [Daniël], het socialisme in Gent wankelt”.

De open brief van Termont valt hier integraal te lezen.

De open brief van Van Bossuyt valt hier integraal te lezen.