Tegen 2030 moet de uitstoot van fijn stof door houtkachels met de helft verminderen in Vlaanderen. Oude houtkachels en open haarden zullen dan geleidelijk aan verboden worden. De Vlaamse regering heeft hier rond een zogenaamde ‘Green Deal’ uitgewerkt, samen met de sector en het milieu-agentschap. Om deze verbintenis aan te gaan wil de overheid binnen de drie jaar weten wie met welke kachel stookt en die informatie bundelen in een inventaris. Dat liet de VRT onder meer weten op Radio 1.

Houtkachels staan onder druk. Ondanks dat hout stoken hernieuwbare energie betreft en dat moderne toestellen een pak minder fijn stof, roet, kankerverwekkende PAK’s en dioxines uitstoten dan voorheen, is houtverbranding volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verantwoordelijk voor 35 procent van alle fijnstofuitstoot in Vlaanderen. Daarom wil de Vlaamse overheid nu dat alle verouderde toestellen buiten gebruik worden gesteld in de nabije toekomst.

Vlaamse overheid wil weten waar kachels staan, maar hoe?

Hoe het onderzoek en de registratie precies zal verlopen, wordt nog onderzocht. In ieder geval brengt de ‘Green Deal’ een engagement met zich mee om de uitstoot in kaart te brengen, bekijkt men hoe men kachels kan registreren en hoe gebruik en installatie kan nagegaan worden.

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) is echter nog niet volledig tevreden over het akkoord. “[H]et mag nog verder gaan”, zo vertelt Benjamin Clarysse van de BBL tegenover VRT NWS. “Het is een gemiste kans dat de Green deal niet breder gaat. Dit is een overeenkomst met de sector van de houtverbranding zelf, en niet met andere sectoren. Er is dus niet genoeg nagedacht over alternatieven, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.”

Begin dit jaar beloofde Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) nog een premie aan burgers die hun oude houtkachels zouden vervangen door een nieuwe. Maar bij gebrek aan inlossing van deze belofte zetten vorige maand een 25-tal Vlaamse bedrijven zelf hun schouders onder het invoeren van een inruilpremie. Het gaat over een vervangingspremie van 300 euro als u uw oude kachel omruilt voor een nieuwe kachel van Rika.