De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten zich zullen terugtrekken uit het ‘Intermediate-Range Nuclear Forces’ verdrag (INF-vedrag) met Rusland. Het verdrag vereiste de ontmanteling van nucleaire en conventionele raketten met een korte en middellange reikwijdte door beide landen. Volgens Trump heeft Rusland het verdrag verdrag niet geëerbiedigd.

“Rusland heeft de overeenkomst helaas niet geëerbiedigd, dus we gaan de overeenkomst beëindigen en we gaan ons terugtrekken”, zei de Amerikaanse president Donald Trump. Het INF-verdrag werd in 1988 door president Ronald Reagan en Sovjetleider Mikhail Gorbatsjov onderhandeld. Het verdrag vereiste de ontmanteling van nucleaire en conventionele raketten met een korte en middellange reikwijdte door beide landen.

Moskou zou nieuwe wapens ontwikkelen

Volgens Washington D.C. ontwikkelt Rusland nieuwe wapensystemen die Moskou in staat stellen om op op korte termijn een nucleaire aanval op Europa te lanceren. Rusland heeft zulke schendingen van het verdrag steeds ontkend. Trump zei dat de Verenigde Staten gelijkaardige wapens zullen ontwikkelen, tenzij ook Rusland en China instemmen met een stopzetting van de ontwikkeling ervan. China was indertijd geen betrokken partij bij de ondertekening van het verdrag.

John Bolton – de nationale veiligheidsadviseur van Trump en een van de mensen die de president onder druk zette om het verdrag te beëindigen – heeft volgende week een ontmoeting in Moskou met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov en de secretaris van de veiligheidsraad van het Kremlin, Nikolai Patrushev. Het INF-verdrag zal daar ongetwijfeld ter sprake komen.