Iedereen kent wel de verhalen over ‘CVP’-politici die volmachten komen ronselen in tehuizen. Maar de praktijk leeft niet enkel verder in anekdotes uit de jaren ’90. Sterker nog, het gebruik is springlevend. Politici gaan nog steeds op zoek naar volmachten bij bejaarden die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Men bezoekt de ouderen met een attentie zoals gebak, en probeert dan met zoveel mogelijk volmachten te vertrekken. Dat blijkt uit onderzoek van Het Nieuwsblad“Dat is ongehoord. We roepen de partijen dan ook echt op daarmee te stoppen”, klinkt het in de sector. N-VA en CD&V beschuldigen elkaar.

Zorgkoepel ‘Zorgnet-Icuro’ trekt aan de alarmbel. Nog steeds komen medewerkers van politici met weinig scrupules zoveel mogelijk volmachten verzamelen in tehuizen. “Onlangs kwam een familielid van een bekende lokale politica hier informeren naar de manier waarop wij omgaan met de volmachten van de bewoners”, zo getuigt een medewerkster van een woonzorgcentrum in Sint-Niklaas in Het Nieuwsblad. “Toen ze eindelijk doorhad dat het niet mogelijk is meer dan één volmacht te krijgen, vertrok ze weer. Ze vond het te veel moeite voor één stem.”

Sector: “Uit onze informatie blijkt dat de toestand ook dit jaar niet is verbeterd”

Zorgnet-Icuro krijgt dikwijls zo’n verhalen te horen. “Ongehoord”, zo zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder bij de groep. “Uit onze informatie blijkt dat de toestand ook dit jaar niet is verbeterd. Het is nochtans alle deontologie voorbij. Het is tijd dat de partijen zich van het probleem bewust worden.” De organisatie roept partijen op om een interne deontologie uit te werken die deze praktijk beteugelt.

De woonzorgcentra zelf nemen reeds maatregelen tegen de ronselpraktijk. Een rusthuis van Zorgbedrijf Genk deelt bijvoorbeeld enkel kiesbrieven uit wanneer familieleden komen opdagen. En in een zorgcentrum van Zorgbedrijf Roeselare beheert men dan weer de kiesbrieven centraal. Pas wanneer er nog twee dagen zijn voor de verkiezing, krijgen de bejaarden dan hun document. Volmachten ronselen op grote schaal wordt dan een pak moeilijker gezien het tijdstekort.

Partijpolitiek wil deontologische code invoeren “eventueel bekijken”

Ook familie wordt gevraagd om een oogje in het zeil te houden zodat niet eender wie een volmacht zou opvragen. Tot slot probeert men vaak de bejaarden fysiek naar het stemhokje te krijgen zodat men zelf kan stemmen. Dat kan door de hokjes te laten plaatsen in het rusthuis of door vervoer te regelen richting andere stemhokjes.

Bij de partijpolitiek staat men – verbaal – niet weigerachtig tegenover een deontologische code omtrent de praktijk, maar een concreet engagement ligt niet op tafel. “Wij moedigen onze kandidaten sowieso niet aan naar volmachten te hengelen”, weerklinkt het in Het Nieuwsblad. Opvallend: de N-VA en CD&V beschuldigen elkaar ervan om bejaarde stemmen te ronselen. Concrete namen of voorbeelden kon Het Nieuwsblad echter niet noemen.