Gisteren legde een VRT-reportage de erbarmelijke toestanden in Gentse sociale woningen bloot. Nadat eerder Gents N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt het besluit had genomen om een klacht in te dienen tegen WoninGent, laat het Parket van Oost-Vlaanderen nu weten dat ze op eigen initiatief een onderzoek zullen opstarten. Zo gaat het openbaar ministerie nagaan of ermogelijke strafbare inbreuken op de wooncode”plaatsvonden.

Gisteren bleek uit het VRT-programma ‘Iedereen kiest’ dat verschillende Gentse sociale woningen van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent alles behalve in orde zijn. Zo worden afgekeurde panden verhuurd en klagen bewoners over schimmel op de muren.

N-VA-lijsttrekker Van Bossuyt klinkt niet verbaasd. “Al jaren klagen we dit aan in de gemeenteraad”, stelt ze op Twitter. “In de gemeenteraad hebben wij de voorbije 6 jaar keer op keer – op basis van de Vlaamse visitatierapporten, op basis van de jaarrapporten van de Ombudsvrouw en op grond van talrijke getuigenissen van huurders – de bestaande wantoestanden aangeklaagd: de abominabele woonsituatie in tal van WoninGent-complexen, de hoge leegstand, het gebrek aan herstellingen, het gebrek aan opvolging van de klachten van huurders, het gebrek aan financieel management. Laatst nog op de voorbije gemeenteraad van september. Maar al onze kritieken en voorstellen om de situatie te verbeteren werden weggewuifd of op minachting onthaald”, reageert de N-VA-kandidate in een persbericht.

Volgens haar moet er – zeker gelet op de aankomende winter – dringend een oplossing voor de bewoners komen. “Aangezien er geen gemeenteraad is voor de verkiezingen, zie ik geen andere oplossing dan via de juridische weg”, klinkt het. Haar partij wil de komende jaren “100% inzetten op de renovatie van sociale woningen”. “Wanneer ik bij sp.a-Groen hoor dat ze weer eens beloven om 1000’en sociale woningen bij te bouwen dan denk ik: dit is de mensen bedriegen. De gevolgen van dat soort beleid zijn vandaag duidelijk. Ik zal deze week nog persoonlijk bij het parket met hoogdringendheid een nader onderzoek vragen omtrent deze wantoestanden”, aldus Van Bossuyt.

Parket start onderzoek

Ondertussen raakte bekend dat het Oost-Vlaamse parket ambtshalve een onderzoek heeft opgestart naar aanleiding van de VRT-reportage. Concreet onderzoekt het openbaar minister of er “mogelijke strafbare inbreuken op de wooncode bij sociale huisvesting in Gent” plaatsvonden. “Het parket onderzoekt of woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn, toch worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld”, klinkt het in een persbericht.