De statutaire commissie van Open Vld heeft zich op vraag van voorzitter Gwendolyn Rutten gebogen over de coalitievorming in Grimbergen. Daar heeft de lokale lijst ‘Vernieuwing‘ de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen en de partij wil dus deel uitmaken van het bestuur van aspirant-burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). In een persmededeling van de statutaire commissie klinkt het nu dat deze coalitievorming “onmogelijk is omdat één van de verkozenen van de lijst Vernieuwing actief is bij het Vlaams Belang. Dat brengt Het Laatste Nieuws.

De lokale Open Vld in Grimbergen mag geen coalitie aangaan met Vernieuwing omdat verkozene Luk Raekelboom “zich profileert als Vlaams Belanger”. De statutaire commissie duidt zijn werking bij de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams parlement aan en de man zou ook actief geweest zijn in de partijwerking in de regio. De uiteindelijke conclusie is de volgende: “Het is dan ook duidelijk voor de statutaire commissie dat Vernieuwing zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden die konden leiden tot een samenwerking en dat bijgevolg de lokale afdeling Open Vld Grimbergen ook niet kan overgaan tot een samenwerking met deze partij.”

De lokale Open Vld-afdeling moet volgens de statutaire commissie zorgen dat Raekelboom “afstand doet van zijn gemeentelijk mandaat”, “als onafhankelijke gaat zetelen” of “volledig bestuurlijk en professioneel breekt met Vlaams Belang”. Daarvoor heeft lokaal Open Vld-voorzitter Patrick Vanbinst de tijd tot 1 december. Indien het in die tijd niet lukt om Vernieuwing hiervan te overtuigen, dan kan er geen coalitie gevormd worden tussen beide partijen. Als de lokale Open Vld’ers er toch voor kiezen om met Vernieuwing en Raekelboom in zee te gaan, dan kan dit volgens de statutaire commissie leiden tot de uitsluiting van de 6 verkozen Open Vld-leden.

Principeakkoord

Vernieuwing is ook de partij van ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans. Hij is nu lijsttrekker van de lokale partij. Vernieuwing sloot na haar overwinning een principeakkoord met Open Vld en N-VA, maar daar kwam veel kritiek op. Laeremans wil nu niet overhaast reageren op de persmededeling van de statutaire Open Vld-commissie: “Wij wensen minstens de herfstvakantie te gebruiken om hierover na te denken en overleg te plegen en zullen hierover dus enige tijd niet communiceren.” 

Volgens Laeremans heeft Raekelboom zich de voorbije jaren “uitsluitend geprofileerd als mandataris en militant voor Vernieuwing en een duidelijk onderscheid heeft gemaakt met zijn job”. Zo zou hij ook de beginselverklaring getekend hebben waarin staat dat Vernieuwing een “onafhankelijke ledenvereniging” is, zonder structurele banden met gelijk welke nationale partij. Laeremans reageert ook dat Raekelboom vorig weekend nog ontslag nam voor zijn functie in de regionale werking van Vlaams Belang: “Blijkbaar is dat allemaal onvoldoende.”