Regeringspartij Open Vld heeft een flinke slag thuis gehaald. Eind september startte een verbeten strijd rond de fiscale klokkenluidersregeling die de overheid meer munitie zou verschaffen tegen fraude. Donderdag bereikte de strijd een climax. Twee maatregelen die de regeling kracht zouden bijzetten moesten eraan geloven na een bikkelhard tegenoffensief van de liberalen. Dat brengt De Standaard.

De twee maatregelen die sneuvelden zijn de vergoeding voor klokkenluiders – die door het verschaffen van informatie zelf schade lijden, bijvoorbeeld door ontslag – en het verplichten van belastingplichtigen om mee te werken aan een fiscaal onderzoek, op straffe van een dwangsom. De onderdelen verdwenen op het laatste moment in het voorontwerp van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Toch moet het ‘compromisvoorstel’ – wat nog overblijft van het voorontwerp – 150 miljoen euro extra opbrengen.

Open Vld liet teksten lekken om regeling te nekken

Thomas Vanwing, Open Vld-woordvoerder in de Kamer, stelt tegenover De Standaard dat het voorontwerp een selectieve vertaling was van de aanbevelingen van de Panama-commissie. Hierdoor zouden perverse neveneffecten zijn ontstaan.

Naar verluidt zou Open Vld dan ook alles uit de kast hebben gehaald om het wetsontwerp te nekken. De partij wordt beschuldigd om teksten uit het voorontwerp te lekken naar advocatenkantoor Tiberghien. Dat kantoor liet vervolgens een bijtend kritisch stuk publiceren in ‘Fiscale Actualiteit’ omtrent het wetsontwerp.

(Lees verder onder de tweet.)

150 miljoen extra in het laatje?

Het lek vond plaats nog voor de ministers zelf de teksten hadden gelezen. Volgens De Standaard was er als gevolg flink wat ruzie op het kabinettenoverleg, geroep en dichtgeslagen deuren inclusief. De oorspronkelijke bedoeling was dat de ministerraad het voorontwerp vrijdagochtend zou bekrachtigen. Maar finaal besliste het kabinet-Van Overtveldt donderdagavond dat er toch nog bijsturing nodig was.

Dit zorgde voor het voorleggen op de ministerraad van een compromisvoorstel. De tekst bevat dus geen compensatie meer voor klokkenluiders die schade lijden, noch sancties voor wie onderzoek of visitatie door de fiscus verhindert. Opvallend: ondanks de verminderde wapens gaat Van Overtveldt in de strijd tegen fiscale fraude nog steeds uit van een extra opbrengst van 150 miljoen euro. Een betrokkene zegt echter aan De Standaard dat de regeling “voor de volgende regering [zal] zijn”.

(Lees verder onder de tweet.)

Zelf vindt minister Van Overtveldt dat De Standaard eenzijdig rapporteert over het verloop van de zaken. Op Twitter deelt hij een overzicht van “het ambitieuze pakket aan maatregelen tegen fraude dat wél beslist werd.”