De Oostenrijkse regering is van plan om een verbod op het bezit van messen in te voeren voor migranten. Het aantal gewelddadige incidenten met messen waarbij migranten betrokken zijn is de laatste jaren enorm gestegen.

Het gaat om een wijziging van de reeds bestaande wapenwet van 2016. Volgens die wet mogen migranten van buiten de Europese Unie geen vuurwapens bezitten, tenzij ze al vijf jaar in Oostenrijk wonen. Men wil dat verbod nu uitbreiden naar andere wapens, zoals messen.

Stijging in geweld met messen

De Oostenrijkse regering haalt een toename in geweld met messen aan als een van de redenen voor de wetswijziging. In 2013 werden er 676 incidenten met messen geregistreerd. Vorig jaar was dat aantal reeds 1.030. Bij 635 van die incidenten waren de daders migranten.

“Daarom zal het verbod op wapens voor asielzoekers of personen die recht hebben op asiel in de toekomst niet alleen vuurwapens omvatten, maar alle vormen van wapens”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl (FPÖ). De nieuwe wet zou in januari 2019 in werking moeten treden.

ADVERTENTIE