In België is men verplicht om te gaan stemmen, of tenminste verplicht om een – al dan niet geldig – stembiljet te deponeren. Maar daar wil de Vlaamsgezinde N-VA nu vanaf. “Het ronselen van zo veel mogelijk volmachten door politici in rusthuizen komt elke verkiezing terug en is een gevolg van de plicht die hier bestaat om te gaan stemmen”, luidt hetDonderdag werd opnieuw duidelijk hoe politici nog steeds volmachten ronselen in tehuizen.

Iedereen kent wel de verhalen over ‘CVP’-politici die volmachten komen ronselen in tehuizen. Maar de praktijk leeft niet enkel verder in anekdotes uit de jaren ’90. Zorgkoepel ‘Zorgnet-Icuro’ trok donderdag aan de alarmbel. Nog steeds komen medewerkers van politici met weinig scrupules zoveel mogelijk volmachten verzamelen in tehuizen. Opvallend, N-VA en CD&V beschuldigden elkaar ervan om de praktijk toe te passen. Maar nu komt N-VA naar voren met een concrete oplossing om de praktijk te stoppen.

N-VA: “Afschaffen opkomstplicht = versterking democratie”

Schaf die verplichting af om te moeten gaan stemmen”, zo stelt N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt in een mededeling aan SCEPTR. “Wat ben je met het opleggen van een plicht als vele kiezers het als een last ervaren, er fysiek niet meer toe in staat zijn of niet geïnteresseerd zijn?” Vorige maand diende het parlementslid hierover een wetsvoorstel in samen met onder meer N-VA-fractieleider Peter De Roover.

De N-VA benadrukt dat men bejaarden niet de mogelijkheid wil ontnemen om te participeren in onze democratie, “want ook bejaarden zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving en velen van hen willen hun politieke voorkeur laten gelden”. De partij moedigt daarom ook alternatieve oplossingen aan die bepaalde tehuizen reeds introduceerden. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van stemhokjes in rusthuizen zelf, of over het organiseren van vervoer naar de stembus.

Maar Van der Donckt gelooft dat de ronselpraktijk maar volledig zal verdwijnen als de opkomstplicht is verdwenen. “Het afschaffen van de opkomstplicht zal leiden tot een versterking van de democratie, want elke politicus wordt ertoe verplicht de kiezer inhoudelijk te overtuigen om zijn stem voor hem uit te brengen, zo niet blijft die kiezer thuis”, aldus nog het Kamerlid. “En dat afschaffen zal ook de kwalijke praktijk van het ronselen van volmachten uit de wereld helpen.”

Ook het rechtsnationalistische Vlaams Belang is een tegenstander van de stemverplichting. Vorig jaar bleek tevens dat zo’n 54% van de Vlamingen stemrecht verkiest boven opkomstplicht. In Nederland werd de opkomstplicht al in 1970 afgeschaft.