Vorig jaar gaf ons land 62,5 miljoen euro uit aan dringende medische hulp voor illegalen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg. De laatste jaren namen het aantal behandelde illegalen en de uitgaven voor hun medische hulp fors toe, meldt HLN. Volgens Barbara Pas is dit te wijten aan het lakse uitwijzingsbeleid van de regering en staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

Het systeem van de Dringende Medische Hulp (DMH) zorgt ervoor dat ook illegalen gebruik kunnen maken van onze sociale zekerheid. In theorie gaat het om ingrepen die hoogdringend zijn en waarvan het dus een schending van de mensenrechten zou zijn deze niet uit te voeren, in realiteit is van ‘hoogdringendheid’ vaak echter geen sprake. Zo worden ook bijvoorbeeld valse tanden volledig terugbetaald. Deze ‘dringende’ ingrepen worden dan gratis uitgevoerd bij illegalen.

De kosten voor de dringende medische hulp zitten al enkele jaren in de lift. Onder de regering-Di Rupo ging het jaarlijks om zo’n 44.446.654 euro die werd gespendeerd aan gemiddeld 18.247 illegalen. Sinds het aantreden van de regering-Michel zijn die uitgaven fors gestegen. In de eerste jaren van deze regering werd jaarlijks ongeveer 57,5 miljoen euro uitgegeven aan medische hulp voor illegalen, een stijging van 30% ten opzichte van de vorige regering.

Vorig jaar werd opnieuw een stijging van de uitgaven genoteerd. In 2017 gaf ons land zo’n 62,5 miljoen euro uit aan medische hulp voor illegalen. Ook het aantal behandelde illegalen nam toe met ruim 18% ten opzichte van de regering-Di Rupo.

“Uitwijzingsbeleid een ramp”

Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas die de cijfers opvroeg, wijst in de richting van de regering en bevoegd staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) voor deze tendens. “Hoeveel illegalen dit land telt, weet niemand, maar we mogen aannemen dat de cijfers in verband met medische hulp een graadmeter vormen voor de tendensen die zich op dat vlak voordoen. En dan is de trend toch wel overduidelijk: met deze regering kwam er op dat vlak geen ommekeer, integendeel, het ging van kwaad naar veel erger.”

(Lees verder onder de tweet.)

“Het aantal illegalen in dit land is onder de regering-Michel fors gestegen”, aldus Pas. “De schattingen lopen van 150.000 tot 200.000. Dat verbaast eigenlijk niet, want het uitwijzingsbeleid van Theo Francken is werkelijk een ramp, zoals we ook uit andere gegevens intussen weten. Ik kan hem en zijn regering dan ook alleen maar oproepen om op dat vlak het beleid drastisch om te gooien.”