In Ierland trok de bevolking afgelopen vrijdag naar de stembus. Zowel over de president als over de mogelijke afschaffing van het verbod op godslastering mochten de Ieren zich uitspreken. De huidige president Micheal D. Higgins werd herkozen. Volgens de eerste tellingen hebben de Ieren daarnaast met een grote meerderheid het verbod op godslastering weggestemd. Dat melden verschillende Ierse media

De officiële resultaten van het referendum over blasfemie zijn weliswaar nog niet allemaal binnen, maar als we afgaan op de tot heden getelde stemmen, zal Ierland er met een meerderheid van ongeveer 60% voor kiezen om de grondwet te herzien. Dat betekent het einde van het door velen als achterhaald beschouwde verbod op godslastering.

De Republiek van Ierland vrijwaart het recht op vrije meningsuiting in haar grondwet. Maar in het nog steeds erg Katholieke land geldt die vrijheid evenwel niet voor het ‘beledigen’ van God. Ook dat staat in de grondwet. De concrete bepaling in de wettekst die invulling geeft aan het grondwetsartikel schrijft boetes voor gaande tot €25.000.

Wie zich afvraagt in hoeverre de wet nog gebruikt werd, kan gerustgesteld worden. In Ierland heeft men de laatste honderd jaar geen mensen meer bestraft voor het beledigen van God. De laatste keer dat men de wet in kwestie toepaste was in 1855, toen een priester een stapel ‘verachtelijke Engelse boeken’ verbrandde. Daar zat per ongeluk ook een Bijbel tussen. Het aanpassen van de wet zal dus in de praktijk weinig veranderen.

Een progressieve wind door Katholiek Ierland.

Het is de tweede keer op een korte tijd dat de Ierse bevolking mocht beslissen over een religieus thema dat traditioneel gevoelig lag in de Katholieke natie. In mei van dit jaar vond er eveneens een referendum plaats ter herziening van een grondwetsartikel. Toen stond het beruchte Ierse verbod op abortus op het programma en ook dat werd door de Ieren afgedankt. De wetgeving moet enkel nog aangepast worden. Ook in 2015 stemden de Ieren progressief door het grondwettelijk verbod op huwelijken met mensen van hetzelfde geslacht naar de prullenmand te verwijzen.

De directeur van Amnesty International Ierland, Colm O’Gorman, reageert alvast verheugd: “Hoewel we nog wachten op de finale resultaten […], is het duidelijk op dit punt dat het Ja-kamp het gehaald heeft”, zo sprak O’Gorman. “De stemming […] is een belangrijke stap in de richting van een grondwet die compatibel is met de mensenrechten.” Hij voegde er nog aan toe dat dit niet enkele belangrijk is voor Ierland, maar dat nu ook landen als Pakistan hun wetten tegen blasfemie niet meer kunnen rechtvaardigen door naar Ierland te wijzen.

Nieuwe president = de oude president

Het referendum over de wet op godslastering werd in feite georganiseerd in de marge van de nationale presidentsverkiezingen. De president van de Ierse Republiek heeft een grotendeels ceremoniële functie die weinig echte macht inhoudt, te vergelijken met de president van Duitsland of de Belgische koning. Sinds 2011 bekleed de socialist Micheal D. Higgins (Mícheál D. Ó hÚigín) deze functie.  Met alle stemmen geteld, is het duidelijk dat Higgins aan zijn eerste ambtstermijn, nog een tweede termijn van zeven jaar mag toevoegen. Hij haalde meer stemmen dan alle andere kandidaten samen.

Hoewel de socialistische partij van Ierland lang niet de grootste is in de peilingen, is Higgins erg populair in de Keltische natie. Hij is academicus, dichter en spreekt vloeiend beide officiële landstalen (Iers en Engels) en daarnaast ook Spaans. De al wat oudere Higgins staat weliswaar niet bekend om zijn controversiële uitspraken, maar kreeg in 2016 wel veel kritiek vanuit verschillende hoeken toen hij aangaf de dood van de communistische dictator Fidel Castro met ‘grote droefheid’ te hebben vernomen.