Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft de opvang van door de VN gealloceerde vluchtelingen tijdelijk opgeschort. Dit omwille van de toenemende asielstroom naar ons land en de reeds overvolle opvangcentra. Dat brengt De Standaard. Gepland was dat België dit jaar 1.150 VN-vluchtelingen zou opnemen, voornamelijk Syriërs.

De Verenigde Naties stelt in het kader van internationale solidariteit en vluchtelingenopvang een hervestigingsplan op voor alle bereidwillige lidstaten. Ons land had zo beloofd om 1.150 vluchtelingen op te nemen dit jaar. Het betreft vooral Syriërs die naar Jordanië of Turkije zijn gevlucht en vandaar uit naar België zouden worden overgebracht. Francken schort het plan echter voorlopig op waardoor het totale cijfer wat betreft die doelstelling op 879 zal stranden. Francken verwijst hierbij naar de overvolle opvangcentra en de reeds grote asieltoestroom naar België. Zo neemt de achterstand inzake verwerking van asielaanvragen al sinds begin dit jaar toe. In augustus lagen 6.722 asieldossiers reeds stof te vergaren.

Francken: “Het hervestigingsprogramma wordt een paar maanden uitgesteld”

“Het is zo dat we een enorme opstoot hebben van asielaanvragen sinds drie maanden dus alle asielcentra zitten ook vol”, vertelt Francken via VRT NWS. “Ik heb een aantal noodcentra langer moeten openhouden. De instroom blijft hoog. Het hervestigingsprogramma wordt een paar maanden uitgesteld. Dat zal volgend jaar verder plaatsvinden. De mensen zullen dus wel komen, maar niet dit jaar. Dat gaat niet.”

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma afgesproken met de VN. Elk jaar engageert ons land zich om een aantal geselecteerde vluchtelingen – meestal alleenstaande vrouwen en kinderen uit kampen – op te nemen. Onder Francken is dat aantal zelfs naar omhoog getrokken. Dit naar 1.150 dus, het cijferdoel dat dit jaar niet zal bereikt worden.

2013 was nog even voor de aanvang van de vluchtelingencrisis in Europa. Deze brak in volle ernst uit rond de beruchte “Wir schaffen das”-uitspraak van Duits bondskanselier Angela Merkel (CDU) in 2015. Vele honderdduizenden vluchtelingen en migranten Europa bereikten toen Europa waardoor verschillende (sociale) voorzieningen danig onder druk kwamen te staan. Sinds kort kalft de toestroom naar Europa echter af, maar niet richting België, waar het aantal asielaanvragen blijft stijgen.