Na zijn verkiezingsoverwinning in Hasselt stapt minister van Defensie en Ambtenarenzaken, Steven Vandeput (N-VA), eind dit jaar uit de regering-Michel. De vraag is dan ook wie de Limburger zal opvolgen. Staatssecretaris Theo Francken, Zuhal Demir of een N-VA-(Kamer)lid uit Oost- of West-Vlaanderen?

Voor het begin van het nieuwe jaar wil Vandeput stoppen als minister van Defensie om zich volledig op Hasselt te kunnen richten. Wel gaf de minister al te kennen dat hij nog eerst het dossier van de F-16’s wil afronden. Hoewel de regering in principe klaar is om te landen, blijft Vandeput vermoedelijk nog minstens tot in november op post.

De reden? Normaliter komt Frans president Emmanuel Macron die maand op staatsbezoek. Het zou dan ook – gelet op het gegeven dat Frankrijk nog steeds officieus meedingt – niet al te beleefd zijn om daarvoor al een serie Amerikaanse gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. Na november en uiterlijk op 1 januari 2019 zegt Vandeput de nationale politiek vaarwel.

Francken, Demir of een andere N-VA’er?

Vooralsnog in het onduidelijk wie de N-VA naar voren zal schuiven. De partij heeft – zoals ook zichtbaar werd bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen – een probleem in Oost- en West-Vlaanderen. Buiten Vlaams minister-president Geert Bourgeois (Oost-Vlaanderen) hebben de Vlaams-nationalisten in die twee provincies geen kopstuk met nationale bekendheid. Vermoedelijk zal de N-VA nu aan dit euvel willen remediëren door ofwel een Oost-Vlaming ofwel een West-Vlaming voor te dragen.

De tweede vraag die zich stelt is welke portefeuille die N-VA’er krijgt. Een van de scenario’s volgens Newsmonkey is dat Francken – staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging – Vandeput opvolgt als minister. N-VA-vicepremier Jan Jambon stelde in VRT-radioprogramma De Ochtend dat Francken “één van de opties” is. “Theo is een man met veel kwaliteiten”, klonk het. Voor de departementen Administratieve Vereenvoudiging en Ambtenarenzaken komt er dan een nieuwe staatssecretaris. Één naam doet volgens de nieuwssite al de ronde: Anneleen Van Bossuyt.