De centrumrechtse regering-Michel krijgt volgens De Tijd eerstdaags (opnieuw) een brief van de Europese Commissie waarin valt te lezen dat ons land te weinig doet om de begroting op orde te krijgen. Het gevolg? De Europese Commissie plaatst België (opnieuw) bij notoire ‘begrotingszondaars’ zoals Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk. Een “[absurde]” vergelijking reageert premier Charles Michel (MR) tegenover BELGA. “Hij (waarmee de premier verwijst naar commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, n.v.d.r.) heeft mij letterlijk gezegd: ‘Zeg aan de Belgische pers dat er geen probleem met België is’”.

Een begroting in evenwicht, het was een verkiezingsbelofte van elke Vlaamse meerderheidspartij. Zo schreef CD&V in hun verkiezingsprogramma (het befaamde 3D-plan) dat een begrotingsevenwicht tegen 2016 haalbaar en wenselijk is. “Bovendien”, zo voegde de partij eraan toe, “is dat begrotingsevenwicht alleen maar billijk en rechtvaardig ten aanzien van de volgende generaties”. N-VA daarentegen wilde dit pas in 2018 realiseren. Al maakte ook deze partij hiervan een speerpunt tijdens de campagne. Dat het in evenwicht brengen van begrotingen een lastige klus is, bewijst ook het verkiezingsprogramma van Open Vld uit 2010. Daarin schreef de partij namelijk dat “in 2015 […] de begroting absoluut in evenwicht [moet] zijn. Vanaf dan moet een overschot opgebouwd worden om de kosten van de vergrijzing op te vangen”.

Het kan evenwel verkeren. In plaats van een begroting in evenwicht komt er – volgens De Tijd – eerstdaags een Europese reprimande. De reden? Ons land doet te weinig om de begroting in evenwicht te brengen en voegt zich in het rijtje van Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk. Naast het gebrek aan begrotingsinspanningen heeft de Europese Commissie vragen bij het inroepen van de flexibiliteitsclausule. Immers, voert een land verschillende hervormingen door maar krijgt het de rekeningen niet op orde, dan kan er worden afgeweken van de budgettaire doelstellingen. Het is echter – althans volgens de Europese Commissie – nog maar de vraag of België zich op die uitzonderingsgrond kan beroepen. De regering-Michel moet alvast extra informatie aan de Commissie overmaken.

“Van de pot gerukt”

De regering kan de reprimande van de Europese Commissie niet smaken. Dat België nu in het rijtje van Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk hoort omschrijft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) als “van de pot gerukt”. “Dat zijn landen die flirten met de 3 procentnorm wat het begrotingstekort betreft, of er soms zelf over zitten. Bovendien zitten zij allemaal in een trend van stijgende overheidsschuld, bij ons daalt die”, stelde hij vandaag in de De ochtend op Radio 1. “De Commissie maakt één zak van landen die niet in één zak thuishoren, en vooral België niet”. Michel spreekt eveneens van een “[absurde]” vergelijking. “Hij (commissievoorzitter Juncker, red.) heeft mij letterlijk gezegd: ‘Zeg aan de Belgische pers dat er geen probleem met België is’”.

Michel nuanceert daarnaast tegenover BELGA de Europese reprimande. “Dit is een klassieke uitwisseling van brieven tussen een land en de Commissie over onze strategie voor hervormingen en onze budgettaire situatie”, klinkt het. Hoewel België nog budgettaire maatregelen moet nemen, heeft zijn regering al “veel inspanningen geleverd”.

Ondanks het gegeven dat een begrotingsevenwicht deze legislatuur niet mogelijk is, heeft de regering in 2017 volgens Van Overtveldt “meer gedaan dan wat was gevraagd”. “Bovendien heeft de commissie zelf flexibiliteit in het leven geroepen: als er structurele hervormingen zijn, bij ons bijvoorbeeld de taxshift, en voldoende investeringen, dan is afwijking mogelijk”, klinkt het. De N-VA-minister geeft dan ook aan “nog een heel hartig woordje te willen spreken” met Commissie.