De commissie Justitie heeft het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) goedgekeurd die een nieuwe regeling uitwerkt rond de naam en registratie van levenloos geboren kinderen. Dat laat het kabinet van Geens weten via een mededeling. Voorheen was het niet altijd mogelijk om doodgeboren kinderen een officiële naam mee te geven. Via het wetsontwerp zullen ouders – vrijwillig – hun levenloos geboren baby kunnen registreren in de databank van akten van de burgerlijke stand en een naam te kunnen geven. Hiervoor moesten enkele juridische obstakels worden overwonnen. 

Pas vanaf 180 dagen zwangerschap is er vandaag een regeling voorzien. Vanaf dan geldt er een aangifteplicht: het levenloos geboren kind kan dan wel enkel een voornaam krijgen. Volgens het kabinet Geens betreft dit “een zeer harde confrontatie met de pijnlijke realiteit. Een koppel dat hun kind vóór die tijd verliest, kan het zelfs geen voornaam geven.”

Geens: Wetgevend ingrijpen om rouwende ouders te helpen was nodig

“Een wetgevend ingrijpen moet tegemoet komen aan de behoefte die bij ouders van een levenloos geboren kind bestaat om dat kind een volwaardige plaats te geven in hun leven”, zo meent Geens zelf verder. “Het feit dat een levenloos geboren kind van minder dan 180 dagen niet kan opgenomen worden in de databank van de Akten van de Burgerlijke Stand en [ouders] dit kind geen voornaam kunnen geven, raakt hen diep.”

Via de nieuwe wet zouden ouders vrijwillig de registratie kunnen aanvragen van hun levenloos geboren kind en dit vanaf 140 dagen na de bevruchting. De ouders kunnen dan een voornaam geven aan hun kind. Ouders die een kind verloren/verliezen vooraleer de nieuwe regelgeving in gang treedt krijgen een overgangsbepaling van 1 jaar. Mits een medisch attest van het ziekenhuis kan het kindje geregistreerd worden en een voornaam krijgen.

De aangifteplicht na 180 dagen zwangerschap blijft verplicht, maar de ouders zullen dan ook een familienaam kunnen geven aan hun doodgeboren kind. Eenzelfde overgangstermijn van 1 jaar geldt hier. Geregistreerde kinderen die levenloos geboren werden voor deze regelgeving kunnen retroactief een familienaam krijgen als de ouders dat wensen.