Op Radio 1 hebben N-VA-lijsttrekker in Genk Zuhal Demir en Genks burgemeester Wim Dries (CD&V) in het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen de degens gekruist. Demir toonde zich bereid om met iedereen te willen samenwerken, maar schoot verschillende malen op het huidige bestuur in Genk, die volgens de huidige staatssecretaris uit een “coalitie van verliezers” bestaat. Vooral de Genkse subsidie aan de lokale Grijze Wolven-afdeling bleek een doorn in Demirs oog. “Wat als het ‘Witte Wolven’ waren?”, klonk het kritisch.

“Meer dan de helft van de Genkse inwoners is van vreemde afkomst. Hoe krijg je al die mensen op één lijn?”, zo werd het lokaal-politieke luik van ‘De Ochtend’ op Radio 1 ingezet donderdag. Zowel N-VA-Genk-kopvrouw Zuhal Demir als CD&V-burgemeester Wim Dries lieten weten belang te hechten aan bruggen bouwen en segregatie tegengaan, maar Demir ging al snel in het offensief. De huidige staatssecretaris van Gelijke Kansen wil een ‘Genker-toets’ die nagaat of nieuwe beslissingen segregatie in Genk verminderen of net versterken. En volgens de N-VA-politica is de subsidiëring van de lokale BTF-afdeling (Belçika Türk Federasyon: Belgisch-Turkse Federatie), beter gekend als de Grijze Wolven, een maatregel die segregatie in Genk vergroot.

Demir: “Stel je voor dat we het over ‘Witte Wolven’ zouden hebben. Denk je dat we dat zouden subsidiëren? Nee.”

“U weet, de Grijze Wolven is een ultranationalistische, fascistische organisatie. Ik zou [die groep] niet subsidiëren”, zo verkondigde Demir op Radio 1. “Want als je zo’n organisatie subsidieert vanuit de stad dan geef je ook impliciet [toe] dat je het daar mee eens bent. Want stel je voor dat we het over ‘Witte Wolven’ zouden hebben; blanke mensen die puur de suprematie van het [blanke] ras zouden promoten. Denk je dat we dat zouden subsidiëren? Nee.”

Burgemeester Dries erkent dat er – zo’n 80.000 euro – stadssubsidies naar de omstreden radicale Turkse groepering gaan, maar volgens de CD&V’er verloopt alles volgens het reglement, dat “trouwens ook door N-VA Genk afgelopen legislatuur mee goedgekeurd” is. “Wij subsidiëren 635 verenigingen in onze stad, van sport over sociocultureel tot jeugd. Wij doen dat vanuit een goedgekeurd reglement”, aldus burgemeester Dries. “Wij […] subsidiëren verenigingen die voldoen aan dat reglement. En ja, daar zijn conservatieve verenigingen bij, daar zijn nationalistische verenigingen bij. Maar zo ken ik er nog.”

CD&V Genk wil naar eigen zeggen Grijze Wolven subsidiëren om er beter vat op te hebben

“Uiteindelijk doe ik dat zodat we ook met die verenigingen in overleg gaan. Zodat we ook men hen duidelijke afspraken kunnen maken over hoe het in Genk [allemaal] werkt”, aldus nog Dries. Volgens de CD&V-burgemeester kan men door de subsidies ook beter te weten komen wat er gaande is in de stad. Dat gebeurt “in overleg met de veiligheidsdiensten, in overleg met onze eigen stadsdiensten”. Demir volhardt echter dat samenwerken met “een fascistische organisatie” het samenleven niet bevordert. “Ik zou zeggen, laten we die 80.000 euro geven aan verenigingen die [wel] bruggen maken”.

De Genkse afdelingen van CD&V en N-VA lieten echter weten toch bereid te zijn met elkaar samen te werken na 14 oktober, als de kiezer hen een mandaat daarvoor geeft. Dries laat evenwel weten dat hij burgemeester wil worden of helemaal niets. Demir wil desnoods wel louter schepen worden, zolang maar voldoende van het N-VA-programma wordt gerealiseerd. De N-VA-politica wil wel niet dat er een “coalitie van verliezers” wordt gevormd zoals dat volgens haar in Genk gebeurde in 2012. Toen sloegen CD&V, sp.a en Groen de handen in elkaar.

(Lees verder onder de tweet.)

Grijze Wolven in CD&V

Vorige week werd de Lokerse gemeenteraadskandidate Safiye Calinalti nog aan de deur gezet bij CD&V wegens banden met de Grijze Wolven. Dit naar aanleiding van een door de N-VA zelf gemaakte mini-reportage over de Grijze Wolven in Vlaanderen. Volgens de CD&V was er met Calinalti een “complete vertrouwensbreuk” voltrokken.

Enkele maanden geleden kwam ook nog de Genkse CD&V-schepen Ali Çaglar in opspraak. In juni tekende hij present op een bijeenkomst van de Grijze Wolven en in dezelfde maand werd hij veroordeeld wegens passieve corruptie en valsheid in geschrifte. Çaglar werd tijdens het corruptie-onderzoek geschorst en stelde zich niet verkiesbaar op 14 oktober. Op dezelfde Grijze Wolven-bijeenkomst waren naast de Genkse schepen voor Economie Lotte Trippaers (CD&V) en OCMW-voorzitter Ria Grondelaers (CD&V) ook de Houthalense sp.a-schepen Mustafa Aytar en enkele lokale Open Vld’ers aanwezig.