Tieners die cannabis gebruiken brengen lange termijn-schade toe aan hun ontwikkelende hersenen. Dat zegt een Canadese studie en brengt onder meer BBC naar buiten. De negatieve impact blijkt tevens ernstiger te zijn dan deze van drinken op jonge leeftijd.

Onderzoekers van de universiteit van Montreal roepen jongeren op om hun cannabisgebruik zo lang mogelijk uit te stellen. Het gebruik van de drug benadeelt denken, het geheugen en gedragcontrole. Het betreft een uitvoerige studie van 3.800 jongvolwassenen die 4 jaar lang gevolgd werden, startend aan de leeftijd van 13.

“Hun hersenen zijn nog steeds in ontwikkeling, maar cannabis verstoort dat”

Alcohol en drugs gebruiken op jonge leeftijd is schadelijk voor allerlei cognitieve vaardigheden zoals leren, aandacht en probleemoplossing/beslissingen maken. Een nieuwe studie uit Canada kon echter aantonen dat deze problemen versterken wanneer men cannabis gebruikt. Bovendien zijn de effecten permanent in tegenstelling tot deze van alcohol.

De bevindingen gaan in tegen de verwachtingen van Patricia J. Conrod, een van de hoofdonderzoekers verantwoordelijk voor de studie. Conrod haar hypothese was net dat alcohol een grotere impact zou hebben op tienerhersenen. Immers, in berichtgeving en in bepaalde progressieve kringen wordt wel vaker gezegd dat alcohol een ‘harddrug’ betreft en cannabis een ‘softdrug’.

Maar het onderzoek toont aan dat tieners die cannabis gebruiken grotere fouten maken in cognitieve testen, zowel wanneer ze actief de drug gebruiken als wanneer ze gestopt zijn met de drug. Het werkgeheugen, het redeneren en de mogelijkheid om gedrag te controleren (waarvoor de prefrontale cortex van groot belang is – die op die leeftijd nog in volle ontwikkeling is) worden allemaal negatief beïnvloed door cannabisgebruik. “Hun hersenen zijn nog steeds in ontwikkeling, maar cannabis verstoort dat”, aldus nog professor Conrod. “Ze zouden hun gebruik van cannabis zo lang mogelijk moeten uitstellen”. De professor onderstreept in dit kader het belang van preventieprogramma’s.