Het parket van Brussel, dat met onderbemanning te kampen heeft, zal gedurende 1 à 2 maanden een hele reeks aan lichte misdrijven niet behandelen. Dat brengen gerechtelijke bronnen aan het licht in L’Echo en De Tijd. Men wil zo “extra mankracht vrijmaken voor zware misdrijven”. Op dit moment zijn al zo’n 1.700 dossiers geklasseerd zonder dat een magistraat ze heeft behandeld.

De misdrijven die zullen worden genegeerd zijn diefstal zonder geweld, winkeldiefstal, bedreigingen en intimidatie. Ook vrouwen die worden lastiggevallen in de Brusselse straten door (allochtone) mannen zoals aangehaald in de reportage ‘Femme de la rue’ vallen dus door de mazen van ‘de wet’. De reden van deze institutionele straffeloosheid is de onderbezetting van het openbaar ministerie. Door lichte misdrijven te negeren hoopt men immers mankracht vrij te maken om zwaardere misdrijven wel te behandelen en vervolgen.

Brussels parket kampt al jaren met achterstand

In Brussel is er al langer een grote gerechtelijke achterstand. In 2010 seponeerde men nog de helft van de dossiers bij het Brussels parket, in 2015 was dat nog een kwart. Jean-Marc Meilleur, de procureur des konings in Brussel, liet woensdag weten aan De Tijd dat het niet de gewoonte is van het parket om te reageren op beleidskeuzes.

In het regeerakkoord van de huidige regering van premier Charles Michel (MR) werd dit heikel punt aangeraakt. Men erkent dat de gerechtelijke achterstand “ondanks de vooruitgang in de jongste jaren” op een “te hoog niveau” blijft hangen. De doelstelling werd vooropgesteld om uitspraken “idealiter binnen het jaar na de instelling van de zaak” te laten vellen. In maart van dit jaar werd ook nog duidelijk dat er amper meer blauw op straat is ondanks de belofte die werd gemaakt in 2015.