“Dat is helemaal niet correct”; met die woorden spreekt het Brussels parket het bestaan van een richtlijn om gedurende twee maanden meer dan duizend lichtere dossiers systematisch te seponeren tegen. Eerder hadden gerechtelijke bronnen tegenover L’Echo en De Tijd gesteld dat het openbaar ministerie op die manier mankracht wou vrijmaken om zwaardere misdrijven wel te vervolgen.

‘Kleinere’ misdrijven zoals een diefstal zonder geweld, een winkeldiefstal of bedreigingen en intimidatie zouden volgens de zakenkranten systematisch worden genegeerd. De reden van deze (vermeende) institutionele straffeloosheid? De (chronische) onderbezetting bij het openbaar ministerie. Door lichte(re) misdrijven te negeren hoopt men immers mankracht vrij te maken om zwaardere misdrijven wel te behandelen. “Dat is helemaal niet correct”, reageert parketwoordvoerder Denis Goeman tegenover BRUZZ.

Goeman heeft naar eigen zeggen geen idee waar het cijfer van 1.700 dossiers vandaan komt. “Ik kan mij enkel baseren op de jaarcijfers en die tonen aan dat het vervolgingspercentage sinds 2014 met 50 procent is gestegen”, klinkt het. Daarnaast bestaat er volgens de parketwoordvoerder geen richtlijn om lichtere dossiers systematisch te seponeren. “De enige richtlijn die er is, is om het vervolgingspercentage te doen stijgen. Daarenboven proberen we zeer wijkgericht te werken. In samenspraak met de politie worden bepaalde fenomenen in sommige wijken meer aangepakt, zoals bijvoorbeeld drugshandel in de Peterboswijk. Prioriteiten kunnen daardoor soms wijzigen, maar dat is altijd zo geweest”, reageert hij tegenover BRUZZ.

Afweging per dossier

Hoewel er volgens Goeman geen sprake is van het systematisch seponeren van lichtere dossiers, worden er wel zaken zonder gevolg geklasseerd. Nieuw is dat echter geenszins en ook andere parketten doen dat op basis van bijvoorbeeld een gebrek aan bewijs. “Er zijn verschillende redenen om een dossier te seponeren, maar die afweging wordt dossier per dossier gemaakt”, stelt Goeman tegenover BRUZZ. “Een diefstal van een brood wordt waarschijnlijk niet meteen vervolgd, maar als iemand dat elke dag doet, zal die zich wel daarvoor moeten verantwoorden en dan worden al die dossiers samengevoegd. Een seponering is niet definitief.”

Minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), verklaarde gisteren in de Kamer dat het Brussels parket sinds de zesde staatshervorming een ruimer personeelskader heeft. Daarnaast staan er momenteel nog 15 vacatures open, 13 voor Franstalige magistraten en twee vacatures voor Nederlandstalige magistraten.

Brussels parket kampt al jaren met achterstand

In Brussel is er al langer een grote gerechtelijke achterstand. In 2010 seponeerde men nog de helft van de dossiers bij het Brussels parket, in 2015 was dat nog een kwart. In het regeerakkoord van de huidige regering van premier Charles Michel (MR) werd dit heikel punt aangeraakt. Men erkent dat de gerechtelijke achterstand “ondanks de vooruitgang in de jongste jaren” op een “te hoog niveau” blijft hangen. De doelstelling werd vooropgesteld om uitspraken “idealiter binnen het jaar na de instelling van de zaak” te laten vellen. In maart van dit jaar werd ook nog duidelijk dat er amper meer blauw op straat is ondanks de belofte die werd gemaakt in 2015.

ADVERTENTIE