Afgelopen zomer sloot de regering de zogenaamde ‘arbeideal‘. Het doel? De mismatch op de Belgische arbeidsmarkt aanpakken en stilzwijgend de begroting op koers houden. Deze week komen de eerste uitgewerkte maatregelen op de regeringstafel. De meest in het oog springende hervorming betreft het verder ontraden van brugpensioen. Zo zouden volgens De Morgen bedrijven in herstructurering een extra bijdrage en de opleiding van hun werknemers moeten betalen.

De regering-Michel gaat het brugpensioen – officieel Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – minder aantrekkelijk maken voor bedrijven in herstructurering. Zo zullen ze een extra bijdrage moeten betalen indien ze werknemers van de SWT-regeling willen laten genieten. Volgen die werknemers daarnaast nog een opleiding voor een knelpuntberoep, dan zal de werkgever voor 3.500 euro moeten bijspringen, weet De Morgen. Het gevolg volgens de regering? Bedrijven in herstructurering zullen minder snel naar de SWT-regeling grijpen. Daarnaast zullen oudere werknemers – door de opleiding die zij op kosten van hun werkgever kunnen volgen – eenvoudiger een nieuwe baan vinden.

De SWT-regeling zal ook nog op andere vlakken worden aangescherpt. Zo verhoogt men in januari 2019 de minimumleeftijd van 56 naar 59 jaar. Een jaar later, in 2020, zal men minstens 60 jaar moeten zijn om van de SWT-regeling te kunnen genieten. Daarnaast zal de werknemer die onder de SWT-regeling valt harder worden aangespoord om een baan te vinden. Kortom: van brugpensioen naar een stelsel van werkloosheid.

Delicate maatregelen komen later

De hervormingen in verband met het brugpensioen lagen volgens De Morgen niet al te gevoelig binnen de regering. In de toekomst zal daar verandering in komen. Zo zal de regering een akkoord moeten vinden over de hervorming van de anciënniteitsregels, iets waar vooral de christendemocraten hun vingers niet aan willen verbranden.

Daarnaast moet ook de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen nog aan bod komen. Eerder was er afgesproken om de degressiviteit – hoe langer men stempelt, hoe kleiner de uitkering – aan te scherpen. Zo zou een werkloze in de eerste zes maanden nadat hij zijn job verloor een hogere uitkering krijgen. Tegelijkertijd zal de uitkering sneller dalen. Het is echter nog maar de vraag hoe snel de werkloosheidsuitkering zal dalen.

Leemans: “Woordbreuk”

ACV-voorzitter Marc Leemans reageert op Twitter niet al te enthousiast op de geplande hervormingen. “[Het] versneld optrekken [van de] leeftijd [van] SWT en landingsbanen is woordbreuk door regering”, klinkt het. Deze (toekomstige) regeringsbeslissing legt volgens hem een “zware hypotheek” op de onderhandelingen voor het interprofessioneel akkoord.