Moslima’s kunnen en mogen binnenkort in boerkini zwemmen in het zwembad van Kalmthout. Dat staat in het nieuwe zwembadreglement. N-VA vreest een aanzuigeffect. Het zwembad in Kalmthout is immers het enige in de buurt dat boerkini’s toelaat. Bevoegd schepen Maarten De Bock (CD&V) verdedigt de beslissing. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Enkele maanden geleden besliste de rechtbank van eerste aanleg in Gent dat het boerkiniverbod in de gemeentelijke zwembaden opgeheven moest worden. Die beslissing kwam er nadat enkele moslima’s klacht indienden tegen het zwembadreglement omdat het een schending zou zijn van de godsdienstvrijheid. Het was de aanleiding voor de reglementswijziging in Kalmthout.

Aanzuigeffect?

De raad van bestuur keurde die reglementswijziging begin deze week goed. Daarin staat dat lichaamsbedekkende zwemkledij vanaf nu toegestaan is. Concreet gaat het dus om boerkini’s en wetsuits. Bij N-VA is men niet te spreken over die beslissing. Zij vrezen voor een aanzuigeffect.

“In het voorjaar vroegen we de gemeenteraad om het reglement aan te passen. Eerder deed zich een incident voor met een dame die kwam zwemmen in boerkini. De redder wist toen niet of het toegestaan was om in het Kalmthouts zwembad baantjes te trekken in boerkini. Daarom vroegen we om meer duidelijkheid, in de hoop dat boerkini’s zouden worden verboden. Niet dus”, klinkt het aan Gazet van Antwerpen. “In de grote regio is Kalmthout nu het enige zwembad waar boerkini’s zijn toegelaten. Wij vrezen een aanzuigeffect.”

Bevoegd schepen van sport Maarten De Bock (CD&V) verdedigt het toelaten van een boerkini. “Uiteraard hebben we eerst het advies gevraagd aan onze sportraad. Die liet weten zich in de eerste plaats in te laten met het sportieve. Komen zwemmen in lichaamsbedekkende zwempakken was voor de sportraad geen probleem. Verder lieten we ons leiden door eerdere rechtspraak rond dit thema. Die is erg duidelijk en daarom hebben we ons reglement in die zin aangepast. Voor alle duidelijkheid, het gaat niet alleen over boerkini’s, ook wetsuits zijn vanaf nu toegestaan.”