Hoewel Brussel de jure een tweetalig gewest is, verloopt de communicatie in het Nederlands niet altijd even vlot. Zo pleit men bij de Everse ‘Lijst van de Burgemeester’ niet voor ‘meer blauw op straat’ maar voor een verhoging van “de zichtbare aanwezigheid van blauwhelmen”. “Wanneer Google translate het programma schrijft” reageert Brussels parlementslid voor N-VA, Cieltje Van Achter, op Twitter.

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel kende al een enkele bizarre ‘hoogtepunten’. Zo vroeg DéFI-kandidaat Michaël François (tevens persverantwoordelijke bij Unia) in een filmpje op Facebook een nieuwe rol toiletpapier. Vervolgens reikte iemand hem een ‘Vlaams Belang-wc-rol’ aan. Ook de PS deed een (bedenkelijke) duit in het zakje. Zo vielen er bij verschillende prostitutiebars in de beruchte Alhambrabuurt affiches van bijvoorbeeld Brussels burgemeester Philippe Close (PS) te bewonderen.

Brusselse prostitutiecafés hebben ‘aparte’ decoratie

“Een systeem van burgerrapportage van smerige afzettingen opstellen”

In Evere trekt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) met een politiek erg ‘diverse’ lijst naar de kiezer. Zo staan er – naast Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld) – ook sp.a’ers en christendemocraten op de lijst. Ondanks verschillende Nederlandstalige kandidaten verliep het vertalen van de programmapunten naar het Nederlands niet van een leien dakje. Zo spreekt men niet over ‘gemeentescholen’, ‘meer blauw op straat’ of een ‘burgerbegroting’ maar over “gemeente scholen”, “blauwhelmen” en “een participatief begroting”. Daarnaast pleit men voor “een systeem van burgerrapportage van smerige afzettingen opstellen”.

Eerder kreeg Vervoort nog felle kritiek van Vlaams Belang, CD&V en N-VA in verband met de naleving van de taalwetgeving in Brussel. Het taalrapport van de Brusselse vice-gouverneur Jozef Ostyn (oud-kabinetschef van CD&V-politica Brigitte Grouwels) legde immers een nieuw dieptepunt aan schorsingen omwille van een schending van de taalwetgeving bloot. Zo verliepen in 2017 73,17 procent van de benoemingen binnen de Brusselse gemeenten in strijd met de taalwetgeving. Vijf jaar eerder was er in ‘maar’ 58,11 procent van de gevallen een schending van de taalwetgeving. Bij de OCMW’s valt eenzelfde tendens waar te nemen. Terwijl in 2017 94,4 procent van de benoemingen niet conform te taalwetgeving verliep, betrof dit vijf jaar geleden nog ‘maar’ 80 procent van de benoemingen.

(Lees verder onder het uitgelicht artikel.)

“Achterhaalde” taalwetgeving moet op de schop van Vervoort (PS)