De Australische regering wil nieuwe migranten dwingen om buiten de grootsteden Sydney of Melbourne te gaan wonen, omdat deze steden geplaagd worden door congestie.

De Australische regering wil een migratiestop invoeren voor de grootsteden Sydney en Melbourne. Men wil nieuwe migranten ervan weerhouden om in de twee grootste steden van Australië te gaan weerhouden. Men wil op die manier enerzijds de congestie in de steden aanpakken en anderzijds de regionale ontwikkeling aanzwengelen.

Termijn van vijf jaar

Alan Tudge, de Australische minister van Bevolking, zegt dat hij visumvoorwaarden wil invoeren om te beperken waar sommige migranten – tot een termijn van maximaal vijf jaar – kunnen wonen. “Zelfs een kleine stijging van het aantal nieuwe migranten in de kleinere staten of regio’s kan de druk op onze grote steden aanzienlijk verminderen”, aldus Tudge.

Tudge wil ook stimulansen aanbieden in de hoop dat de migranten permanent in de regionale gebieden blijven. De visumbeperkingen zouden niet van toepassing zijn op migranten die via een gezinshereniging of werkvisum naar Australië komen.

Er komt ook kritiek op het voorstel. Zo zou er gezorgd moeten worden voor voldoende werkgelegenheid, alvorens de migranten naar het platteland te sturen. Ook wordt er getwijfeld of het beleid wel in de praktijk kan worden gehandhaafd.

Gros Australische bevolkingsgroei veroorzaakt door migratie

Ongeveer 40% van de 25 miljoen inwoners van Australië woont momenteel in Sydney en Melbourne. Tegen 2030 wordt verwacht dat elk van die steden meer dan acht miljoen inwoners zal tellen. Het gros van de Australische bevolkingsgroei wordt ook veroorzaakt door migratie. Dat heeft ook bijgedragen aan infrastructuur- en congestieproblemen in de grootsteden.