Het aantal niet-begeleide minderjarige migranten dat aankomt in ons land bereikt recordhoogtes. Dit jaar alleen gaat het officieel om ongeveer 5.600 kinderen. In werkelijkheid gaat het echter om een veel groter aantal. Veel migranten kiezen er immers voor zich niet te registreren in België omdat ze willen doorreizen naar Groot-Brittannië. Dat meldt De Tijd.

Steeds meer kinderen ondernemen de trip vanuit Afrika, het Midden-Oosten of Centraal-Azië over de Middellandse Zee naar Italië of Spanje. De reden daarvoor is voor de hand liggend. Alleenstaande minderjarige migranten genieten in Europa immers een bijzonder beschermd staat. Ze mogen niet uitgewezen worden en bovenal vallen ze niet onder de Dublinregel, waardoor ze hun land van aankomst vrij kunnen uitkiezen.

Gezinshereniging

Vervolgens kan ook de familie van het kind via gezinshereniging naar het uitverkozen Europees land van aankomst komen. “De familie in de thuislanden legt tot 15.000 euro samen om het sterkste of gezondste kind voorop te sturen, verblijf te krijgen in Europa of door te reizen naar Engeland. De bedoeling is vaak het kind dan via familiehereniging achterna te reizen”, zo bevestigt magistrate Ann Lukowiak, die rond mensensmokkel werkt, die modus operandi van migranten aan De Tijd.

Het fenomeen van kind- en volgmigratie doet zich voor in heel Europa, maar piekt de laatste tijd vooral in ons land. In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen officieel ongeveer 5.600 minderjarigen aan in België. Dat cijfer is gebaseerd op het aantal registraties bij de federale Dienst Voogdij. Zij ontfermen zich over niet-begeleide minderjarige die zich aanmelden als asielzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

In werkelijkheid ligt het cijfer van niet-begeleide minderjarige migranten in ons land veel hoger. Het fenomeen transitmigranten zorgt er namelijk voor dat veel migranten zich niet registreren in ons land als asielzoeker omdat ze hier simpelweg geen asiel willen aanvragen. Daarom verblijven er ook duizenden niet-begeleide minderjarigen illegaal en ongeregistreerd in ons land.

Kinderen vallen in handen van mensensmokkelaars op hun tocht naar Europa, waardoor ze vaak traumatische ervaringen meemaken. In internationale rapporten is sprake van verkrachting, ontvoeringen door bendes die losgeld eisen van hun familie, misbruik en zelfs orgaanhandel. “Op de Balkan en in Oostenrijk hebben de politiediensten vastgesteld dat bij kinderen organen waren weggehaald”, aldus Lukowiak.