In vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en 2006 is het aantal allochtone kandidaat-politici flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent. Bij sp.a zijn er het meest kandidaten met een migratieachtergrond: zo’n 18 procent. Bij het Vlaams Belang zijn er het minste allochtone kandidaten: 3,4 procent. Politicologen duiden er op dat vooral linkse partijen electoraal voordeel halen uit allochtone kandidaten.

Op 14 oktober zullen 14,3 procent allochtone kandidaten opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is flink wat meer dan in 2012 toen 9,5 procent van de gemeenteraadskandidaten van allochtone origine was. En in 2006 ging het slechts om 6,7 procent. Toch blijven allochtonen ondervertegenwoordigd in de politiek, zo berispt VRT NWS.

Immers, in Vlaanderen zijn volgens de meest recent beschikbare cijfers zo’n 1.328.415 inwoners of 20,47 procent van de totale bevolking van vreemde herkomst. Let wel, het betreft hier mensen van wie de huidige of eerste nationaliteit niet Belgisch is, of om Belgische kinderen van een ouder in die situatie. Allochtonen van de derde generatie zijn dus niet meegeteld. De cijfers betreffen bovendien de situatie in 2016, dus de migranten en asielzoekers die sindsdien België binnenkwamen, werden ook niet in beschouwing genomen.

Vooral in steden meer allochtone kandidaten

De stijging van allochtone politici is vooral merkbaar in de centrumsteden, en dan in het bijzonder in Gent (+7,2 procent) en Antwerpen (+8.6 procent). “Dat heeft voor een stuk te maken met de nieuwe migratiepartijen die opkomen”, verklaart politicoloog Bram Wauters (UGent) tegenover VRT NWS. Hij heeft het dan over partijen als Be.One, Vlaams Multicultureel Collectief, De Spiegel en D-SA. In Genk stijgt het aandeel minder snel, met 3,9 procentpunten, maar daar is al 36 procent van de kandidaten allochtoon. Enkel in Brugge daalt het aantal allochtone kandidaten. Dit met -0,9 procentpunten.

Wanneer men de etnische verdeling toespitst op partijen in plaats van geografie, is een duidelijk verschil tussen linkse en rechtse partijen te bemerken. “Wat meteen opvalt, is dat de linkse partijen een stuk hoger scoren dan de rechtse partijen”, vertelt Wauters verder ten aanzien van de Vlaamse staatsomproep. “De sp.a scoort daarbij het hoogst met 18 procent kandidaten met een migratieachtergrond, gevolgd door Groen en de PVDA.”

Dat heeft ook een voor de hand liggende verklaring. “Uit kiezersonderzoek weten we dat de allochtone kiezer een grotere kans heeft om voor linkse partijen te gaan stemmen”, aldus nog Wauters. “Het is dan ook evident dat er een grotere ‘pool’ is aan kandidaten om uit te rekruteren als er meer kiezers zijn voor linkse partijen. Dat maakt dat linkse partijen daar een voordeel hebben.” Bij N-VA en Vlaams Belang zijn respectievelijk 9,6% en 3,4% van de kandidaten allochtoon.