Terwijl de volgende federale regering op zoek zal moeten gaan naar 8,2 miljard euro, oftewel 1,8 procent van het bruto binnenlands product (BBP), heeft Vlaanderen een begrotingsevenwicht. “Met een gezonde begroting zorgen we er voor dat ook de volgende Vlaamse regering over extra investeringsruimte zal beschikken”, reageert Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) tegenover De Morgen

Dat de net afgeronde begrotingsoefening niet de moeilijkste ging worden, stond al langer vast. De reden? De Vlaamse regering beet bij haar aantreden door verschillende zure appels. Een aantrekkende economie, doet de rest. Bourgeois, die stelt dat zijn regering woord heeft gehouden, is tevreden met het resultaat. “We gaan het laatste jaar van deze regeerperiode in met een ambitieuze Vlaamse begroting met forse budgetverhogingen en nieuwe investeringen. Zo blijven we werken aan een welvarend, innovatief en sociaal Vlaanderen”, klinkt het.

Het begrotingsevenwicht zorgt er daarnaast volgens Bourgeois voor “dat ook de volgende Vlaamse regering over extra investeringsruimte zal beschikken”. Vlaams minister van Begroting, Bart Tommelein (Open Vld) benadrukt op Twitter eveneens het belang van nieuwe investeringen. “Witte rook: Vlaamse regering levert opnieuw een begroting af in evenwicht, mét de nodige investeringen”, stelt de liberaal.

Investeren in wat?

Het blijft echter nog maar de vraag of de regering haar belofte om 500 miljoen euro extra te investeren in Welzijn en Onderzoek en Ontwikkeling kan waarmaken. Ook is het – tot maandag, wanneer Bourgeois tekst en uitleg geeft – nog onduidelijk waar de Vlaamse regering precies in wil investeren.

Enig (budgettair) probleem? De investeringen in de Oosterweelverbinding zouden volgens De Morgen niet in de begroting zijn opgenomen. Vorig jaar had het Rekenhof nog stevige kritiek op de manier waarop de Vlaamse regering het project uit de begroting hield. Zo zou het onzeker zijn of de Europese Unie dit zou goedkeuren. Daarnaast merkte het Rekenhof op dat, hoewel de regering altijd verklaarde dat enkel de bouwkosten niet in de begrotingsdoelstellingen zouden worden opgenomen, ook adviseurskosten buiten de doelstellingen werden geplaatst.