Het Vaticaan kondigde vandaag aan dat het een historisch voorlopig akkoord bereikt heeft met China over de benoeming van rooms-katholieke bisschoppen. Critici vinden echter dat de kerk zichzelf verraadt door een verdrag te sluiten met de Chinese communistische regering. Dat brengt Reuters.

Het voorlopig akkoord, dat in Beijing ondertekend werd, werd aangekondigd tijdens het begin van het bezoek van paus Franciscus aan Litouwen. Het Vaticaan reageerde dat het akkoord “niet politiek maar pastoraal” is. In het akkoord staat echter niets over Taiwan, een land dat het Vaticaan officieel erkent maar China ziet als een afvallige provincie. Vicesecretaris van het Secretariaat voor de Relaties met de Andere Staten van de Heilige Stoel, Antoine Camilleri, en de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Wang Chao, ondertekenden vandaag het akkoord.

Bronnen: Rome zou inspraak krijgen in benoeming bisschoppen China

Volgens bronnen in het Vaticaan krijgen de katholieken in Rome inspraak in de benoeming van bisschoppen in China. Het Vaticaan en Beijing benoemen al jarenlang hun eigen priesters en bisschoppen. Het katholicisme heeft in China immers een ‘Patriottische Vereniging’ waardoor bisschoppen door de communistische regering worden verkozen. De Chinese staatskerk overtreedt zo de gehoorzaamheid aan de paus. De katholieke kerk in China telt ongeveer 12 miljoen gelovigen die verdeeld zijn in een ‘ondergrondse’, door de Chinese regering verboden kerk die trouw zweert aan het Vaticaan. Daarnaast is er ook de staatskerk.

Het voorlopig akkoord verdeelt de Chinese katholieke gemeenschappen. Sommige gelovigen vrezen dat de regering nog harder zal optreden tegen de ondergrondse kerk als het Vaticaan meer inspraak krijgt. Anderen willen dan weer dat beide partijen samen komen om een afscheuring te voorkomen.