Dries Van Langenhove, de verguisde kopman van de rechtse jongerengroep Schild & Vrienden (S&V), mag dan toch zijn studie afmaken aan de UGent. Hij moet immers enkel nog zijn masterproef afwerken om zijn rechtendiploma te behalen. Van Langenhove mag echter nog steeds niet de gebouwen van de UGent betreden. Dit besliste de rector gisterenavond en brengt Het Laatste Nieuws. Het nieuws komt er nadat Van Langenhove aankondigde om juridische stappen te ondernemen tegen zijn schorsing en ontheffing uit de Raad van Bestuur van de UGent, alwaar hij eerder dit jaar herkozen werd.

Begin deze maand bracht een Pano-reportage op de VRT Schild & Vrienden in een slecht daglicht. In interne digitale kanalen van S&V zouden immers racistische prentjes en ‘memes’ zijn gedeeld. Als gevolg van de reportage werd Van Langenhove geschorst aan de UGent en werd hij er ook ontheven uit de Raad Van Bestuur, alwaar hij eerder dit jaar met een ruime meerderheid werd herkozen door de studentenpopulatie van de UGent.

Die beslissing wordt nu deels teruggedraaid. De oprichter van S&V zou alsnog zijn studie kunnen afmaken, maar de andere beslissingen blijven gelden: Van Langenhove mag voorlopig nog steeds niet zetelen in de Raad van Bestuur en geen UGent-gebouwen betreden. De vraag is nog maar of Van Langenhove het hierbij zal laten. Dit gezien hij een kort geding heeft aangespannen om én zijn studie te hervatten én zijn bestuursrol bij de UGent opnieuw op te nemen.

Van Langenhove moet enkel nog een masterscriptie finaliseren.

Rector Van de Walle verdedigt alleszins zijn verbod rond het betreden van de gebouwen. “Op die manier willen we dat de rust en orde op de campus gegarandeerd blijft”, zo luidde het in Het Laatste Nieuws“Met het afronden van het academiejaar ’17-’18 is gebleken dat Dries Van Langenhove in academiejaar ’18-’19 geen lesactiviteiten meer moet bijwonen. Hij moet enkel nog een masterscriptie finaliseren. Als hij een promotor vindt die hem wil begeleiden, kan hij de scriptie met de geldende ordemaatregelen afronden. Het is de tuchtcommissie voor studenten die de kwestie in alle onafhankelijkheid verder zal onderzoeken en op basis daarvan een advies zal formuleren over een eventuele tuchtsanctie”.