Parlementsleden die uit het halfrond vertrekken krijgen volgens BELGA een vertrekpremie van zo’n 9.551 euro per maand. Doordat verschillende partijen -vooral de sp.a profileert zich op dit thema – scherpere decumulregels invoerden, zullen er in 2019 allicht veel van dergelijke vergoedingen worden uitbetaald. 

Indien een parlementslid het halfrond moet verlaten kan hij of zij voor vier tot 24 maanden aanspraak maken op een uittredingsvergoeding. Deze is gelijk aan het loon dat het parlementslid verdient. Concreet komt dit neer op een vergoeding van 7.462 euro bruto en een onkostenvergoeding van 2.089 euro. Het gevolg? Afzwaaiende parlementsleden kunnen volgens Le Soir op zo’n 9.551 euro bruto (of 5.253 euro netto) rekenen.

Wel kan niet ieder parlementslid even lang op een dergelijke vergoeding rekenen. Zo hangt de periode waarin de parlementariër recht heeft op een dergelijke vergoeding af van de duur van zijn mandaat. In geen geval kan hij langer dan 24 maanden aanspraak maken op een uittredingsvergoeding.

Geen privilege

“Die uittredingsvergoeding is geen privilege”, zegt professor Grondwettelijk Recht Behrendt (ULiège) tegenover Le Soir. “Ze is ingesteld omdat, in tegenstelling tot een gewone werknemer, een parlementslid die zijn zetel verliest geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Om die reden werd er dan ook een systeem gecreëerd om de afwezigheid van dit recht te compenseren”.

Daarnaast zorgt de uittredingsvergoeding er ook voor dat parlementsleden zich niet (moeten) haasten naar functies in de privé die een belangenconflict kunnen inhouden. Behrendt geeft hierbij het voorbeeld van een Kamerlid dat actief was in de Commissie Volkgsgezondheid en daarna naar de farmaceutische industrie verkast.  Verder stipt de professor aan dat de uittredingsvergoeding niet cumuleerbaar is met een pensioen. Vertrekt een Kamerlid daarentegen vrijwillig, dan kan hij geen aanspraak maken op een dergelijke vergoeding tenzij het Bureau oordeelt dat er sprake is van overmacht.

Toename van de uittredingsvergoedingen?

De Franstalige krant Le Soir stelt dat er door de aanscherping van de decumulregeling bij verschillende partijen meer parlementsleden het halfrond zullen verlaten. Bij de sp.a bijvoorbeeld is een parlementszetel niet langer verenigbaar met een uitvoerend mandaat zoals een burgemeesterschap. Het gevolg? Tenzij parlementsleden er vrijwillig afstand van nemen – zoals huidig Vlaams minister Sven Gatz (Open Vld) in het verleden deed – zullen er allicht meer vertrekpremies moeten worden uitbetaald.