Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a), vader van oud-partijvoorzitter Bruno Tobback (sp.a), uit in De Zondag stevige kritiek op de regering-Michel en de regering-Bourgeois. “Deze regeringen zijn niet langer conservatief te noemen. Ze zijn ronduit reactionair. Ze bouwen alle verworvenheden af”, stelt hij.

Voor Tobback (sp.a) zijn de laatste maanden als burgemeester van Leuven aangebroken. Na de gemeenteraadsverkiezingen hoopt hij het stokje te kunnen doorgeven aan sp.a-schepen Mohamed Ridouani. Stoppen met politiek ziet hij evenwel niet zitten.

“Je hebt geen politiek mandaat nodig om aan politiek te doen”, klinkt. De huidige regeringen vallen volgens de socialistische ouderdomsdeken “niet langer conservatief te noemen”. Integendeel, volgens Tobback zijn ze “reactionair”. Na zijn burgemeesterschap gaat hij daar naar eigen zeggen tegen (blijven) strijden. “Al minstens tot de verkiezingen van juni ga ik mijn bezigheid hebben om dat aan iedereen uit te leggen”, klinkt het.

“Een schande”

Een van de problemen waar Leuven mee kampt zijn de hoge woningprijzen. Het gevolg? Veel middenklassers kunnen zich geen eigendom in Leuven veroorloven. Hoewel Tobback het probleem onderschrijft, wijst hij in de richting van de Vlaamse regering. “Vlaanderen wijst naar de steden als er niet genoeg sociale woningen zijn. Maar wij betalen wel belastingen aan Vlaanderen om die goedkope huisvesting waar te maken. Vlaanderen ontloopt haar verantwoordelijkheid”, stelt hij tegenover De Zondag.

Daarnaast merkt hij op “dat architecten onbekwaam zijn geworden om goedkope woningen te bouwen”. “Een auto kost vandaag een vijfde in vergelijking met vijftig jaar geleden, in verhouding tot het inkomen, voor alle duidelijkheid. Idem voor een televisie. Maar een woning is vijf keer duurder geworden”, klinkt het.

Alles moet naar Antwerpen

Tobback hekelt verder het bevoordelen van Antwerpen. “Ministers hebben altijd bevriende burgemeesters bevoordeeld bij het uitdelen van centen. Dat is logisch. Maar N-VA doet dat schaamteloos en in een nooit geziene verhouding. Alles moet naar Antwerpen”, stelt hij.