Schild & Vrienden (S&V), de rechtse jeugdorganisatie van Dries Van Langenhove, werd nooit als mogelijke terreurgroep ingeschat. Als dusdanig werden de chatboxen van S&V nooit geïnfiltreerd. Maar ook nu – na de uitzending van de omstreden PANO-reportage die de vereniging in een slecht daglicht stelde – wordt de groep “niet gezien als een direct risico voor de openbare veiligheid, laat staan als een organisatie die zou overgaan tot het plegen van aanslagen”, zo schrijft De Standaard.

Sinds woensdagavond is de pers in de ban van de PANO-reportage rond de rechtse jongerengroep S&V. In deze reportage werd getoond hoe tal van racistische prentjes en ‘meme’s’ zouden zijn gedeeld in gesloten chatgroepen van de organisatie. De Staatsveiligheid hield de groep reeds in het oog, en op overlegvergaderingen tussen verschillende diensten kwam de organisatie en Van Langenhove al ter sprake, zo rapporteert De Standaard. De groep werd echter nooit geacht als een potentiële terreurgroep. Ook na de PANO-uitzending behoudt men in het inlichtingenorgaan die analyse.

Onderzoek door parket van Gent omwille van gebrek aan terreurdreiging

Het is omwille van deze inschatting dat er een gerechtelijk onderzoek is ingezet door het parket van Gent (naar racisme) en niet door het federaal parket, dat bevoegd is voor terreurzaken. De centrumlinkse sp.a is het alvast niet akkoord met de werkwijze van Staatsveiligheid en vindt het nieuws bij monde van Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) “niet geruststellend”.

Maar wat Staatsveiligheid wel opvolgde waren bijvoorbeeld de (lichte) confrontaties met linkse activisten in het Gravensteen enkele maanden geleden, het bezoek aan de Hongaarse premier Viktor Orbán (Fidesz) en de legale schietoefeningen die men hierna uitvoerde. Volgens inlichtingendiensten die De Standaard citeert, is de opkomst van Schild & Vrienden te kaderen in een breder fenomeen van identitaire groepen die in geheel Europa zijn ontstaan in de 21ste eeuw.

In 2017 verbond men over gans Europa slechts vijf aanslagen of pogingen tot aanslagen aan het fenomeen. Deze werden uitgevoerd door mensen die geïnspireerd waren door bepaalde boodschappen uit die kringen, maar er geen directe link mee hadden.