Vandaag hield Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zijn septemberverklaring in het Vlaams Parlement. De oppositiepartijen hadden echter – ondanks het begrotingsevenwicht – ferme kritiek op Bourgeois (en) zijn ploeg. “De middelen die nu worden uitgegeven, worden betaald door de gewone Vlaming. Gezinnen die al vier jaar lang meer betalen voor water, energie, kinderopvang, hoger onderwijs en zorg”, citeert De Standaard sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke

Dit weekend stelde de Vlaamse regering een begroting in evenwicht voor. Terwijl de volgende federale regering op zoek zal moeten gaan naar 8,2 miljard euro, oftewel 1,8 procent van het bruto binnenlands product (BBP), heeft Vlaanderen een begrotingsevenwicht.“Met een gezonde begroting zorgen we er voor dat ook de volgende Vlaamse regering over extra investeringsruimte zal beschikken”, stelde Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) toen tegenover De Morgen.

Vandenbroucke echter vroeg zich vandaag retorisch af of men de Vlaming nog in de ogen kon kijken “en zeggen dat wie zorg nodig heeft, die gegarandeerd ook krijgt?”. “Het antwoord is nee omdat er zonder visie is bespaard”, stelde de socialist. “De vraag naar hulp en ondersteuning neemt alsmaar toe, en dat is niet de fout van de politiek”, repliceerde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Daarnaast worden volgens de socialist de extra middelen voornamelijk door de gewone Vlaming betaald. “Gezinnen die al vier jaar lang meer betalen voor water, energie, kinderopvang, hoger onderwijs en zorg”, klonk het volgens De Standaard. Groen-fractieleider Björn Rzoska had eveneens stevige kritiek op de ploeg van Bourgeois. “Niet alle Vlamingen zijn erop vooruit gegaan onder Bourgeois-I. Zo is de stroomfactuur een tweede belastingbrief geworden”, klonk het.

Vlaams debat, Brusselse stilte?

Terwijl de oppositie bij momenten fel kon inhakken op de Vlaamse regering – zo stelde Vandenbroucke dat Bourgeois nog nooit zo lang had gesproken maar nog nooit zo weinig had gezegd – startte het Brussels parlement vorige week zonder regeringsverklaring.

“Het nieuwe Brusselse parlementaire jaar is van start gegaan zonder beleidsverklaring van de regering” stelde Brussels N-VA-fractieleider Johan Van den Driessche toen tegenover SCEPTR. “Dat is zoals een recensent die een filmticket krijgt, om dan bij de voorstelling te ontdekken dat de klank van de film nog niet klaar is. Van een valse start gesproken”. Bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie daarentegen werd er wel een beleidsverklaring voorgesteld, stipte de N-VA’er nog aan.